21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 106η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΛΑΧΑΝΑ

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Σκοπός - Στόχοι της Ένωσης

Σκοπός - Στόχοι της Ένωσης


ΣΚΟΠΟΣ της ΕΑΑΣ (ΝΔ.1171/72 ΚΑΙ ΠΔ 434/81) 
σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, είναι:
- Η σύσφιξη των δεσμών συναδελφικότητας των ε.α. 
μελών μας.
- Η διατήρηση των καλών σχέσεων με τους  ε.ε. 
συναδέλφους.
- Η επιμέλεια των συμφερόντων και η παρακολούθη
ση και διεκπεραίωση των γενικών ζητημάτων των 
μελών αυτής.
- Η ίδρυση ιδίου ταμείου προς ενίσχυση των εχόντων ανάγκη μελών της.
- Η μέριμνα για τη διατήρηση και ανύψωση της 
θέσεως των αποστράτων Αξιωματικών στην 
κοινωνία.
- Η διατήρηση αμείωτου του Εθνικού φρονήματος
 των μελών της, ως και των μελών των οικογενειών
 τους και η συνέχιση των προς την Πατρίδα 
προσφορών των, με γνώμονα το Εθνικό συμφέρον.

ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΣ/ΕΑΑΣ Παράρτημα ΣΕΡΡΩΝ
- Η συνδρομή σε τοπικό επίπεδο
- Η εγγραφή στην ΕΑΑΣ/Παράρτημα Σερρών, όλων 
των ε.α.
- Η μηχανοργάνωση του αρχείου των μελών μας και
 η καταγραφή των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων
 emails,
- Η  εκμετάλλευση του σύγχρονου τρόπου επικοινωνίας,
- Συμμετοχή (κατόπιν δηλώσεων επιθυμίας) υπό 
τύπον εκδρομής σε Επετειακά Μνημόσυνα Πεσό
ντων Υπέρ Πατρίδος,
- Διοργάνωση ψυχαγωγικών και κοινωνικών εκδη
λώσεων
- Η Δημιουργία Μητρώου Βετεράνων και 
συμμετεχόντων σε ειρηνευτικές αποστολές μελλών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου