ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Η Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Σερρών θα παραμείνει κλειστή για απολύμανση την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 -Το γραφείο του Παρατήματος ΕΑΑΣ Ν.Σερρών είναι ανοιχτό Δευτέρα - Παρασκευή από 10:30 έως 13:00 και Πέμπτη από 17:00 έως 19:00.

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

Ενημερωτικό επί Απόφασης του ΣτΕ και Υποδείγματα Αιτήσεων προς ΝΣΚ

Ενημερωτικό Σημείωμα {13 Ιουλίου 2014}
Επόμενων Κινήσεων λόγω απόφασης ΣτΕ για Στρατιωτικούς
Α. ΓΕΝΙΚΑ
1.         Σύμφωνα με το νόμο Ν.4093/2012, και ειδικότερα με:
α.         Τις περιπτώσεις 31, 32 και 33, της υποπαραγράφου Γ1, της παραγράφου Γ (σελίδες 5536 και 5537),αναπροσαρμόσθηκε ο μισθός των εν ενεργεία στελεχών των ΕΔ και των ΣΑ με συνεπακόλουθο την αναπροσαρμογήτης σύνταξης των αποστράτων των ΕΔ και των ΣΑ.
β.         Την περίπτωση 37 της υποπαραγράφου Γ1, της παραγράφου Γ (σελίδα 5538), καθορίσθηκε ο τρόπος επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων αποδοχών ή συντάξεων.
γ.         Την περίπτωση 1, της υποπαραγράφου ΙΑ.5, της παραγράφου ΙΑ (σελίδα 5606), μειώθηκαν από 1.1.2013 οι μηνιαίες συντάξεις ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων άνω των 1.000 ευρώ από οποιανδήποτε πηγή και για οποιανδήποτε αιτία, σε ποσοστά από 5 έως και 20%.
2.         Οι αποφάσεις του ΣτΕ είναι σαφείςΕπαναφορά μισθών και συντάξεων στο επίπεδο του Ιουλίου 2012 λόγω αντισυνταγματικότητας των περιπτώσεων 31, 32, 33 και 37, της υποπαραγράφου Γ1, της παραγράφου Γ, του Ν.4093/2012. Υπόψη ότι η επαναφορά μισθών και συντάξεων αναφέρεται στα μικτά ποσά.
3.         Χρόνος παραγραφής (ασφαλέστερη εκδοχή) η 1 Αυγούστου 2014.
Β. ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ
1.         Υποβολή αίτησης στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτουςμε την οποία να ζητείται  η αναγνώριση της απαιτήσεως της αναπροσαρμογής του μισθού ή της σύνταξης και της απαιτήσεως των αναδρομικών, οπότε διακόπτεται η παραγραφή των απαιτήσεων αυτών. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Οικονομικών είτε δεν πάρει επισήμως θέση, είτε καθυστερήσει να εφαρμόσει τις αποφάσεις που θα πάρει, επί της αποφάσεως του ΣτΕ, θα απαιτηθεί να προβούμε σε άσκηση αγωγής.
2.         Άσκηση αγωγής στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τους αποστράτους και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο για τα εν ενεργεία στελέχη, για την αναπροσαρμογή της σύνταξης ή του μισθού και τη διεκδίκηση των αναδρομικών με την οποία διακόπτεται αμετάκλητα η παραγραφή των απαιτήσεων και επιπλέον οι απαιτήσεις αυτές έχουν τοκοφόρο χαρακτήρα. Η αγωγή γίνεται μέσω δικηγόρου. Για μείωση εξόδων δύναται να γίνει σε ομάδες των 50 ατόμων. Σε περίπτωση που επιλεγεί η αγωγή θα πρέπει να υπολογισθούν αν δεν είναι δυνατόν τα ακριβή ποσά που αιτούμαστε την επιστροφή τους, τουλάχιστον ένα κατ’ εκτίμηση ποσό κοντά στην πραγματικότητα. Για τους εν ενεργεία συναδέλφους ο υπολογισμός είναι σχετικά εύκολος, για τους αποστράτους αρκετά δύσκολος και γρίφος για τους συναδέλφους της κατηγορίας Γ.3 του παρόντος.  
Γ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1.         Για τους αποστράτους των ΕΔ και των ΣΑ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ότι δεν είναι υποχρεωτικό να ακολουθήσουμε το υπόδειγμα που θα παραθέσουμε παρακάτω, αλλά είναι δυνατόν ο καθένας από εμάς να συντάξει μία αίτηση όπως ο ίδιος οριοθετεί το αίτημα του. Το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα αίτησης Νο1 για αποστράτους προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, συντάχθηκε για υποβοήθηση των μελών μας, το οποίο αφού συμπληρωθεί θα πρέπει να κατατεθεί στην παραπάνω Υπηρεσία και να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου με ημερομηνία πριν την 1-8-2014.
2.         Για τους εν ενεργεία συναδέλφους των ΣΑ και ΕΔ. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σχεδόν η ίδια αν στη θέση των λέξεων «αποστράτου κλπ» τοποθετηθεί «εν ενεργεία κλπ». Παρατίθεται σχετικό Υπόδειγμα Αίτησης Νο2.
3.         Για τους συναδέλφους που το διάστημα από 1-8-2012 έως και σήμερα, ήταν κάποια χρονική περίοδο εν ενεργεία και κάποια άλλη εν αποστρατεία, παρατίθεται το Υπόδειγμα Αίτησης Νο3
         4.         Για μέλη ορφανικών οικογενειών, παρατίθεται το Υπόδειγμα Αίτησης Νο4.
Δ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Ερώτηση 1η:  Μήπως είναι πιο φρόνιμο να περιμένουμε την επίσημη θέση της κυβέρνησης και μετά να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια;
Απάντηση 1η: Ακούγεται λογικό, πλην όμως αν υποθέσουμε ότι τις επόμενες ημέρες η κυβέρνηση παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης, ακόμα κι αν αυτό είναι όπως ακριβώς το θέλουμε, πως είμαστε τόσο σίγουροι ότι θα εφαρμοστεί επακριβώς και εγκαίρως;
Ερώτηση 2η: Τι θα γίνει με το ΕΦΑΠΑΞ σε όσους υπολογίστηκε με τη μειωμένη σύνταξη:
Απάντηση 2η: Δεν είναι αντικείμενο αυτών των ενεργειών. Το εφάπαξ δίδεται από τον ΕΛΟΑΣ ή αντίστοιχο και όχι από το ΓΛΚ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθήσουν το θέμα και να ενεργήσουν ανάλογα ζητώντας τη συνδρομή και τη βοήθεια από τις Ενώσεις τους και τον δικηγόρο τους και αφού έχουν στη διάθεση τους όλα τα δεδομένα. Δεν απαιτούνται άμεσες ενέργειες, ούτε τίθεται θέμα παραγραφής.
Ερώτηση 3η: Με ποιο τρόπο θα λάβουμε αριθμό πρωτοκόλλου;
Απάντηση 3η: Για να λάβουμε αριθμό πρωτοκόλλου πριν την 1-8-2014 (ιδίως για όσους κατοικούν εκτός Αθηνών), μπορούμε να κάνουμε τα εξής:
            α.         Να στείλουμε την αίτηση με courier με υποχρέωση παραλαβής πρωτοκόλλου, εφόσον αυτό είναι εφικτό.
            β.         Να στείλουμε την αίτηση συστημένη και μετά από μερικές ημέρες να τηλεφωνήσουμε στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους στο 2132121703 (τμήμα πρωτοκόλλου και παραλαβής δικογράφων) για να μας δοθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου.

Αθανάσιος Κ. Γεωργακάκης / Δικηγόρος
Πρώην Πρόεδρος Στρατιωτικού Δικαστηρίου
Τηλ. 2410-250921 - Kιν. 6945858024
Αποστόλης Παπαπαρίσης
Πρόεδρος Παραρτήματος Λάρισας
της ΕΑΑΣ

Οδηγίες Εκτύπωσης Αίτησης: Δεξί κλικ στην εικόνα που θέλουμε Νο1 ή Νο2 ή Νο3 ή Νο4 και επιλέγουμε "Αποθήκευση εικόνας ως". Την αποθηκεύουμε όπου επιθυμούμε και στη συνέχεια την εκτυπώνουμε. 
Εάν και αυτό μας φαίνεται δύσκολο ας μας γίνει γνωστό το e-mail για να σας αποσταλεί η αίτηση σε μορφή word.   

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ Νο1

Σημειώσεις (αφορά αποστράτους):
(1) Κλάδος των Ε.Δ. ή Σ.Α.  (π.χ. ΣΞ ή ΠΑ ή ΠΝ ή ΕΛΑΣ κλπ).
(2) Αποστρατευτικός βαθμός.
(3) Έτος αποστρατείας. 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ Νο2

Σημειώσεις (αφορά εν ενεργεία Στελέχη ΕΔ και ΣΑ):
(1) Κλάδος των Ε.Δ. ή Σ.Α.  (π.χ. ΣΞ ή ΠΑ ή ΠΝ ή ΕΛΑΣ κλπ).
(2) Βαθμός που φέρει.
Διαγράφεται Αξκος ή Υπαξκος, ανάλογα. 
 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ Νο3


Σημειώσεις (αφορά αποστράτους που για κάποιο χρονικό διάστημα μετά 1-8-2012 ήταν εν ενεργεία):
(1) Κλάδος των Ε.Δ. ή Σ.Α.  (π.χ. ΣΞ ή ΠΑ ή ΠΝ ή ΕΛΑΣ κλπ) 
(2) Αποστρατευτικός βαθμός 
(3) Ημερομηνία αποστρατείας

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ Νο4
Σημειώσεις (αφορά μέλη ορφανικών οικογενειών):
(1) Κλάδος των Ε.Δ. ή Σ.Α.  (π.χ. ΣΞ ή ΠΑ ή ΠΝ ή ΕΛΑΣ κλπ) 
(2) Ημερομηνία αποστρατείας
To eaas-serron.gr είναι ιστολόγιο σχετικό με θέματα Αποστράτων, θέματα που αφορούν τους στρατιωτικούς και τα Σώματα Ασφαλείας.