21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 106η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΛΑΧΑΝΑ

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2016

Παραθερισμός στα ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα Έτους 2016ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙO ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
Χαριλάου Τρικούπη 18, 106 79,  Αθήνα
Τηλ.:  210 36 33 797  -  Τηλεομοιότυπο.:  210 362 14 10
Ιστοσελίδα: www.eaas.gr  E-mail: eaasgr@gmail.com
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Αρ. Πρωτ.: 02/2016
Αθήνα, 2 Απριλίου 2016
Φέρεται σε γνώση των Μελών της Ε.Α.Α.Σ. ότι μετά την έκδοση Διαταγής του ΓΕΣ στις 31 Μαρτίου 2016  για τον Παραθερισμό  στο ΚΑΑΥ Αγ. Ανδρέα έτους 2016 και τον καθορισμό των Παραθεριστικών Σειρών (Περιόδων), θα αρχίσει η υποβολή αιτήσεων παραθερισμού.
Η όλη διαδικασία και ο τρόπος υποβολής εμφαίνεται αναλυτικά και λεπτομερώς στο:
Γενικές Πληροφορίες:
Τόπος Κατάθεσης Αίτησης: Γραφεία της Ένωσης, Χαρ Τρικούπη 18 , 1ος Όροφος. Γραφείο Νομικού Συμβούλου (Χώρος Κυλικείου).
Χρονικά Όρια:
α. Για την έδρα της Ε.Α.Α.Σ. (Κεντρικά Γραφεία)
(1) Ημερομηνία Κατάθεσης Αιτήσεων από 4  Απριλίου  μέχρι  και 19 Απριλίου 2016.  Μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής, οι αιτήσεις δεν θα παραλαμβάνονται.
(2) Ημέρες και Ώρες Υποβολής Αιτήσεων : Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από 10:00 έως 13:00.
Αίτηση Παραθερισμού : Όπως φαίνεται στην ανακοίνωση και συγκεκριμένα:
α. Για τους Αξκούς ε.α. το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΞΚΟ ε.α.» (ΕΝΤΥΠΟ  Ε.Α.Α.Σ.  ΚΑΑΥ 1).
β. Για τις Ορφανικές Οικογένειες δηλαδή για τους/τις Συζύγους και τα Τέκνα αποβιώσαντος Αξκού ε.α. το έντυπο «ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ  ΟΡΦΑΝΙΚΟ ΜΕΛΟΣ» (ΕΝΤΥΠΟ  Ε.Α.Α.Σ.  ΚΑΑΥ  2).

Εκ της Ε.Α.Α.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου