21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 106η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΛΑΧΑΝΑ

Παρασκευή, 24 Μαρτίου 2017

Ενημέρωση για την πολιτική επιβράβευσης των συνεπών δανειοληπτών στεγαστικού τομέα του Τ.Π.&ΔανείωνΝΕΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΣΥΝΕΠΩΝ ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

 Στο ̟πλαίσιο της νέας ̟πολιτικής ρυθµίσεων δανείων στεγαστικού τοµέα, η οποία εγκρίθηκε µε τις υ̟’ αρ. 3595/3/22.11.2016 και 3598/8/22.12.2016 αποφάσεις του ∆.Σ. του Τ.Π.&∆ανείων, ̟προβλέπεται η επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών του Ταµείου µέσω της µείωσης του επιτοκίου των ενυπόθηκων δανείων τους σε ̟ποσοστό 1% µεσοσταθµικά ε̟πί του άληκτου κεφαλαίου αυτών για χρονική διάρκεια 12 µηνών, µε ̟πρόθεση το µέτρο να ε̟παναλαµβάνεται ανά εξάµηνο, ο̟πότε και θα ε̟πανακαθορίζεται το ̟ποσοστό της µείωσης α̟πό το ∆.Σ. του Ταµείου. Για το σκο̟πό

Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017

Ένσταση στο Α’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για κρατήσεις υγειονομικής περίθαλψης.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ Ανθλγού (ΑΣ) ε.α.Παπαευαγγέλου Κώστα

Αγαπητοί και σεβαστοί συνάδελφοι.
Θέλω και εγώ με την σειρά μου να ευχαριστήσω όλους όσους θυσίασαν λίγο απο τον πολύτιμο  χρόνο τους και έδωσαν το παρόν με την ψήφο τους, τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών για την άψογη εκτέλεση των καθηκόντων τους και τέλος όλους εσάς που με τιμήσατε με την ψήφο σας. Μαζί με τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα υπόλοιπα μέλη  του νέου ΔΣ θα δώσω και εγώ την μάχη για την διεκδίκηση των διαχρονικά δίκαιων αιτημάτων μας αλλα κυρίως για την αποκατάσταση του κύρους της Ενωσης και την ενεργή επιστροφή και συμμετοχή του συνόλου των μελών μας.


ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ε.α. ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗ ΑΘ. ΚΡΑΓΚΑΡΗ

Κυριακή, 19 Μαρτίου 2017

Αναρτήθηκε η σύνταξη μηνός Απριλίου 2017 !

Αναρτήθηκε η σύνταξη Απριλίου 2017.  Καμία αλλαγή σε σχέση με τον προηγούμενο Σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα η σύνταξη θα κατατεθεί την Πέμπτη στις 30 Μαρτίου 2017.

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ ΙΣΤΙΜΠΕΗ

Ο Σύλλογος Φίλων Οχυρού Ιστίμπεη, καλεί τους Έλληνες και τους φίλους τους στο φετινό εορτασμό της Μάχης των Οχυρών, στο Οχυρό Ιστίμπεη, την Κυριακή, 9 Απριλίου 2017.
Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΘΙΓΕΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 244/2017 ΤΟΥ ΕΛΣΥΝ

Γνωρίζουμε στα Μέλη μας (αφορά όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου) ότι μετά τη δημοσίευση της Απόφασης 244/2017 της Ολομέλειας του

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΑΑΣ υπ. αριθ. 4 / 2017