ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: Κοπή της βασιλόπιτας της ΕΑΑΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ H Ένωση Αποστράτων Στρατού Ν.Σερρών, θα διοργανώσει εκδήλωση στη Ταβέρνα ο Σταθμός την 31η Ιανουαρίου 2020, ημέρα Παρασκευή 20:30 μ.μ. Οι επιθυμούντες να συμμετάσχουν , θα προμηθευτούν τις κάρτες από τη Γραμματεία της Ένωσης Αποστράτων Κωνσταντινουπόλωες 6, 3ο όροφος τηλ 2321023405 μέχρι της 27 Ιανουαρίου 2020. - Το γραφείο του Παρατήματος ΕΑΑΣ Ν.Σερρών είναι ανοιχτό Δευτέρα - Παρασκευή από 10:30 έως 13:00 και Πέμπτη από 17:00 έως 19:00.

Τρίτη, 14 Μαρτίου 2017

ΠΕΡΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΘΙΓΕΝΤΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 244/2017 ΤΟΥ ΕΛΣΥΝ


Γνωρίζουμε στα Μέλη μας (αφορά όλους τους συνταξιούχους του Δημοσίου) ότι μετά τη δημοσίευση της Απόφασης 244/2017 της Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά την αντισυνταγματικότητα της επιβολής Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων σε Συνταξιούχους του Δημοσίου, στο blog του συναδέλφου Σχη εα Απ. Παπαπαρίση δημοσιεύθηκε συνέντευξη/έκθεση νομικής άποψης του έγκριτου νομικού, Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω, και Συμβουλίω της Επικρατείας, πρώην Προέδρου Στρατοδικείου Λάρισας, κ. Αθανασίου Γεωργακάκη (a.georgakakis@hotmail.com, κινητό: 6945858024).

Ο κ. Γεωργακάκης εξέφρασε την άποψη ότι:

Α) Η ΕΑΣ του Ν 3865/2010 κρίθηκε αντισυνταγματική, διότι τελικός αποδέκτης της δεν είναι το Δημόσιο, από το οποίο συνταξιοδοτούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι στρατιωτικοί, αλλά οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που δεν υπάγονται στο Δημόσιο και από τους οποίους δεν έχουν απολαβές οι συνταξιούχοι του Δημοσίου.
Β) Η Απόφαση 244/2017 του ΕλΣυν πρέπει να εφαρμοσθεί τουλάχιστον από 9-2-2017, χωρίς όμως να αναμένεται αυτό στην πράξη.
Γ) Οι τυχόν απαιτήσεις για επιστροφή των αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών της εισφοράς αυτής (εκτός από αυτούς που ήδη έχουν ασκήσει κατά το παρελθόν κάποιο ένδικο μέσο) αρχίζουν από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης, ήτοι την 9-2-2017.
Δ) Νέες αγωγές πού θα αναφέρονται σε χρόνο πριν την 9-2-2017 δεν θα γίνουν δεκτές από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Έτσι η τυχόν άσκηση αγωγής για επιστροφή των παρακρατηθέντων εισφορών θα πρέπει να αναφέρεται σε χρόνο μετά την 9-2-2017, αλλά πριν συμπληρωθούν δύο χρόνια από την ημερομηνία αυτή, ώστε αφ’ ενός να συγκεντρωθεί ένα όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσό προς διεκδίκηση, χωρίς να αρχίσει η κατά μήνα παραγραφή των παλαιοτέρων απαιτήσεων.
Ε) Η απόφαση 244/2017 αναφέρεται αποκλειστικά στην εισφορά αλληλεγγύης του Ν. 3865/2010, που επιβλήθηκε σε όλους τους συνταξιούχους. Ωστόσο επειδή συντρέχουν οι ίδιοι νομικοί λόγοι για επιστροφή της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης του Ν.4002/2011 (για όσους συν/χους δεν είχαν συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας) είναι αυτονόητο ότι μπορεί να αναζητηθεί συγχρόνως και το ποσό που αναλογεί σε αυτή.

Μετά την ξεκάθαρη τοποθέτηση αυτή, παρέλκουν εκ μέρους μας παραπέρα ερμηνείες. Βεβαίως, καθένας ατομικά διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση προς το ΓΛΚ, ως απλή "όχληση" προς τη Διοίκηση, χωρίς ελπίδες ανταπόκρισης από πλευράς της. Παράδειγμα εντύπου αιτήσεως θα διατίθεται από 20 Μαρτίου 2017 το αργότερο στον παρόντα Ιστότοπο και τα Γραφεία του Παραρτήματος. 


Για το Τοπικό Συμβούλιο,
Αντγος εα Κων. Κωνσταντάρας, Πρόεδρος
Ανχης εα Ιωάννης Πανταζής, Γραμματέας

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

To eaas-serron.gr είναι ιστολόγιο σχετικό με θέματα Αποστράτων, θέματα που αφορούν τους στρατιωτικούς και τα Σώματα Ασφαλείας.