ΕΑΑΣ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ : Κωνσταντινουπόλεως 6 ΤΚ 62122 ΣΕΡΡΕΣ ΤΗΛ 2321023405 e-mail: eaasserron@hotmail.gr

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΑΣΠΟΒΑΛΤΑΣ ΤΟ 2018Σας κάνουμε γνωστό, ότι το ΚΑΑΥ Ασπροβάλτας, τους καλοκαιρινούς μήνες του 2018, θα λειτουργήσει σε 12 παραθεριστικές σειρές, όπως παρακάτω :

α. 1η σειρά από ∆ευτέρα 14 Μαϊ 18 έως Τετάρτη 23 Μαϊ 18 (10 ηµ.)

β. 2η σειρά από Παρασκευή 25 Μαι 18 έως Κυριακή 03 Ιουν 18 (10 ηµ).

γ. 3η σειρά από Τρίτη 05 Ιουν 18 έως Πέµπτη 14 Ιουν 18 (10 ηµ.)

δ. 4η σειρά από Σάββατο 16 Ιουν 18 έως Τρίτη 26 Ιουν 18 (11 ηµ.)

ε. 5η σειρά από Πέµπτη 28 Ιουν 18 έως Κυριακή 08 Ιουλ 18 (11 ηµ.)

στ. 6η σειρά από Τρίτη 10 Ιουλ 18 έως Πέµπτη 19 Ιουλ 18 (10 ηµ).

ζ. 7η σειρά από Σάββατο 21 Ιουλ 18 έως Τρίτη 31 Ιουλ 18 (11 ηµ.).

η. 8η σειρά από Πέµπτη 02 Αυγ 18 έως Κυριακή 12 Αυγ 18 (11 ηµ.).

θ. 9η σειρά από Τρίτη 14 Αυγ 18 έως Πέµπτη 23 Αυγ 18 (10 ηµ.).

ι.10η σειρά από Σάββατο 25 Αυγ 18 έως Τρίτη 04 Σεπ 18 (11 ηµ.).

ια.11η σειρά από Πέµπτη 06 Σεπ 18 έως Κυριακή 16 Σεπ 18 (11 ηµ.).

ιβ.12η σειρά από Τρίτη 18 Σεπ 18 έως Παρασκευή 28 Σεπ 18 (11 ηµ)

Άπαντες οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο του Παραρτήματος  Σερρών (Κων/πολεως 6) μέχρι την 26 Μαρτίου καθημερινά από 10:30 μέχρι 12:30, προκειμένου να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου