21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 106η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΛΑΧΑΝΑ

Τρίτη, 3 Απριλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΤΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΟΕΑΤο Μετοχικό Ταμείο Στρατού μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταβολής των ΒΟΕΑ μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ανακοινώνει τα εξής : 


α. Για όσους υπέβαλαν αίτηση τον μήνα Δεκέμβριο του έτους 2017, θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με ταχυαποστολή προς το ΜΤΣ, Φορολογική Ενημερότητα στο όνομά τους, (για είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου πλην Κεντρικής Διοίκησης) το αργότερο μέχρι 24-04-2018 και να έχουν ισχύ, τουλάχιστον μέχρι 28-04-2018. 

β. Επισημαίνεται ότι η μη έγκαιρη αποστολή Φορολογικών Ενημεροτήτων ενδέχεται να επιφέρει καθυστερήσεις στις πληρωμές του συνόλου των αιτήσεων. 

Αποστολή Στοιχείων στη Διεύθυνση: Μετοχικό Ταμείο Στρατού, Κολοκοτρώνη 13, Τ.Κ. 10562 Αθήνα, Υπόψη κας Μπασουκέα Σταυρούλας.

apostolospapaparisis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου