21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 106η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΜΑΧΗΣ ΤΟΥ ΛΑΧΑΝΑ

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2019

Προαγωγες εν Αποστρατεια Στελεχων (Ανχες απο ΣΜΥ)Σας γνωρίζουμε ότι ψηφίστηκε πρόσφατα στην ΒτΕ ο ν. 4609/2019, άρθρο 11, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 67 τεύχος  Α, με τον οποίο απονέμεται ο βαθμός του Σχη στους συναδέλφους ε.α προερχόμενους από
ΣΜΥ που φέρουν τον βαθμό του Ανχη και έχουν 32 χρόνια υπηρεσίας.


Οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώνουν την απαιτούμενη αίτηση, κοινοποιείται συνημμένα, η οποία να αποστέλλεται με μέριμνα των παραρτημάτων στην έδρα της ΕΑΑΣ.
Να ενημερωθούν τα μέλη μας που πληρούν τις αναφερόμενες προϋποθέσεις.
Η παρούσα ανακοίνωση αντικαθιστά την από 10 /5/2019 όμοια.

                                                                        Υπτγος ε.α  Δεβούρος Ιωάννης
                                                                                  Δνων Σύμβουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου