ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Η Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Σερρών θα παραμείνει κλειστή για απολύμανση την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 -Το γραφείο του Παρατήματος ΕΑΑΣ Ν.Σερρών είναι ανοιχτό Δευτέρα - Παρασκευή από 10:30 έως 13:00 και Πέμπτη από 17:00 έως 19:00.

Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ - ΕΑΑΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΘΑΝΑΤΟΣ ΧΗΡΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ


Τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Ακύρωση ατομικού βιβλιαρίου υγείας.
  2. Προς τούτο συγγενής της θανούσης μεταβαίνει στην υπηρεσία εκδόσεως του βιβλιαρίου (ΙΚΑ) και το ακυρώνει.
  3. Κρατά το βιβλιάριο για να το υποβάλει ξανά στο ΙΚΑ για τα έξοδα κηδείας.
  4. Υποβάλλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους / Υπηρεσία συντάξεων Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου η οποία μετά παρέλευση 3μήνου  του κοινοποιεί πιστοποιητικό εξόδων κηδείας.

Ακολούθως πρέπει να υποβληθούν στο ΙΚΑ τα εξής δικαιολογητικά, για τα έξοδα κηδείας:α.Αίτηση του δικαιούχου το όνομα του οποίου εκδόθηκε το τιμολόγιο από το γραφείο τελετών.

β.Το βιβλιάριου της θανούσης.

γ.Δύο(2) ληξιαρχικές πράξεις θανάτου.

δ.Το πρωτότυπο τιμολόγιο του γραφείου τελετών εξοφλημένο και στο οποίο να αναγράφεται το όνομα και το ΑΦΜ του δικαιούχου.
ε.Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου ότι επιμελήθηκε των εξόδων κηδείας.
στ. Πρωτότυπο δικαιολογητικό διαγραφής από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους .
ζ.Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου πληρωμής, που να αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ.


ΕΑΑΣ/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ
To eaas-serron.gr είναι ιστολόγιο σχετικό με θέματα Αποστράτων, θέματα που αφορούν τους στρατιωτικούς και τα Σώματα Ασφαλείας.