Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σχολικού Έτους ....
Παράρτημα Νομού :Σερρών

ΠΡΟΣ : Ε.Α.Α.Σ. Χαριλάου Τρικούπη 18 , Αθήνα Τ.Κ. 10679 Γραμματεία (eaasgrammateia@gmail.com)

Α Ι Τ Η Σ Η (Μαθητή ή Γονέα) Για Βράβευση Μαθητών

Στοιχεία Αιτούντος


.
  1. Παρακαλώ όπως βραβεύσετε : (ε)
εμένα
ή τον γιο μου
ή την κόρη μου

μαθητή: μαθήτρια:


τάξεως του Λυκείου:
για το σχολικό έτος :
  1. Υποβάλλω συνημμένα τα παρακάτω δικαιολογητικά :
α. Δύο (2) Φωτοαντίγραφα Απολυτηρίου ή Ελέγχου Επίδοσης δεόντως θεωρημένα.
β. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας Μαθητή.
γ. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας Γονέα.
δ. Φ/Α 1ης σελίδας βιβλιαρίου
Τράπεζας ή και Εξουσιοδότηση (ζ) – (ι).
ε. Φωτοαντίγραφο της Εγκυκλίου
Αποστρατείας του Γονέα. (η).
  1. Το Βραβείο θα το παραλάβω
από: (θ).


Βαθμός: (α) :
Ονοματεπώνυμο: (β)Αρ. Ταυτ. Ε.Α.Α.Σ. Γονέα:
Προέλευση (γ) : Στρατός


Χωροφυλακή


Τόπος Διαμονής Αιτούντος :
Πόλη :
Οδός & Αριθμός :
Ταχ. Κωδ.:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Σταθερό:
Κινητό:
Στοιχεία Σχολείου (δ) :
Νομός :
Πόλη :
Οδός & Αριθμός :
Ταχ. Κωδ.:
Τηλέφωνο Σχολείου:
Διευθυντής :

4. Εξουσιοδοτώ την Ε.Α.Α.Σ. όπως καταθέσει το χρηματικό βραβείο στον παρακάτω

λογαριασμό, με “IBAN”: ...........................................Του ανήκει στον/στην (Κύριο ή και Συνδικαιούχο/ους ………………………………………………
……………………………………………...
Ημερομηνία :
Ο/Η ΑΙΤ……ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
α. Οι χήρες των εκλειπόντων να γράψουν "Χήρα" και εν συνεχεία τον βαθμό του συζύγου (π.χ. "Χήρα Αντγου"). Τα τέκνα να γράψουν "Τέκνο" και εν συνεχεία τον βαθμό του Γονέα (π.χ. "Τέκνο Σχη").
β. Γράφετε με μικρά και ευανάγνωστα γράμματα. γ. Σημειώστε "Χ" στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.
δ. Γράφετε τον πλήρη τίτλο του Σχολείου (π.χ. "2ο Ενιαίο Λύκειο Καλαμαριάς").

ε. Σημειώστε με "Χ" τα αντίστοιχα τετραγωνάκια για τον γιο ή την κόρη και γράφετε το ονοματεπώνυμο (με μικρά γράμματα).
στ. Σημειώνετε την Τάξη με κεφαλαίο γράμμα (π.χ. Β' ).


ζ. Το βιβλιάριο πρέπει να αναφέρεται στον ίδιο λογαριασμό “IBAN”.


η. ΜΟΝΟΝ στην περίπτωση που ο Γονέας δεν κατέχει ταυτότητα Ε.Α.Α.Σ..

θ. Γράφετε από πού επιθυμείτε να παραλάβετε το Βραβείο (π.χ. "Ε.Α.Α.Σ. Παράρτημα Σερρών").
ι. Ο/Η μαθητής/τρια που θα βραβευτεί ΠΡΕΠΕΙ να αναγράφεται ως κύριος δικαιούχος του υπόψη τραπεζικού λογαριασμού.
Στην περίπτωση που είναι συνδικαιούχος ή δεν αναγράφεται το όνομά του/της ΠΡΕΠΕΙ να υποβληθεί επίσης και ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ από το δικαιούχο μαθητή/τρια δεόντως θεωρημένη, προς τον κύριο δικαιούχο του λογαριασμού (γονέα -κηδεμόνα ή άλλον) για την κατάθεση του ποσού βράβευσης στον υπόψη λογαριασμό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


Μην παραλείψετε να συμπληρώνετε το ονοματεπώνυμό σας

(Ο/Η ΑΙΤ….) και να υπογράψετε την αίτηση.