Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020

ΚΑΑΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΣΕΙΡΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 2020 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας κάνουμε γνωστό, ότι το ΚΑΑΥ Ασπροβάλτας, τους καλοκαιρινούς μήνες του 2020, θα λειτουργήσει σε 12 παραθεριστικές σειρές, όπως παρακάτω :
α. 1η σειρά από Δευτέρα 25 Μαϊ 20 έως Τετάρτη 03 Ιουν 20 (10 ηµ.)
β. 2η σειρά από Παρασκευή 05 Ιουν 20  έως Κυριακή 14 Ιουν 20 (10 ημ).

γ. 3η σειρά από Τρίτη 16 Ιουν 20 έως Πέµπτη 25 Ιουν 20 (10 ηµ.)

δ. 4η σειρά από Σάββατο 27 Ιουν 20 έως  Δευτέρα  06 Ιουλ 20 (10 ηµ.)

ε. 5η σειρά από Τρίτη 07 Ιουλ 20 έως Πέμπτη 16 Ιουλ 20 (10 ηµ.)

στ. 6η σειρά από Σάββατο 18 Ιουλ 20 έως Δευτέρα 27 Ιουλ 20 (10 ηµ).

ζ. 7η σειρά από Τρίτη 28 Ιουλ 20 έως Πέμπτη 06 Αυγ 20 (10 ηµ.).

η. 8η σειρά από Σάββατο 08 Αυγ 20 έως Δευτέρα 17 Αυγ 20 (10 ηµ.).

θ. 9η σειρά από Τρίτη 18 Αυγ 20 έως Πέµπτη 27 Αυγ 20 (10 ηµ.).

ι.10η σειρά από Σάββατο 29 Αυγ 20 έως Κυριακή 07 Σεπ 20 (10 ηµ.).

ια.11η σειρά από Τρίτη 08 Σεπ 20 έως Πέμπτη 17 Σεπ 20 (10 ηµ.).

ιβ.12η σειρά από Σάββατο 19  Σεπ 20 έως Δευτέρα 28 Σεπ 20 (10 ηµ).
Άπαντες οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο του Παραρτήματος Ν.Σερρών (Κωνσταντινουπόλεως 6) μέχρι την 10 Μαρτίου 2020 καθημερινά από 10:30 μέχρι 13:30, προκειμένου να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση.
Οι ενδιαφερόμενοι να φέρουν μαζί τους: Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ και για τους έχοντες πάνω απο 67% αναπηρία και μονογονεϊκές οικογένειες τα σχετικά δικαιολογητικά. 
Για τα τέκνα μέχρι 25 ετών,φωτοτυπία αστ. ταυτότητας ή βιβλιαρίου υγείας.

Αιτήσεις παραθερισμού που θα υποβάλλονται εκπρόθεσμα, δεν θα γίνονται δεκτές.