Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2019

ΠΡΟΣΟΧΗ : Άσκηση με πραγματικά πυρά του Στρατού στο Μελενικίτσι Σερρών

Βολές βαρέων όπλων Πεζικού με πραγματικά πυρά θα πραγματοποιηθούν στην περιοχή του Πεδίου Βολής Μελενικιτσίου. 

Η ανακοίνωση του 10ου Συντάγματος Πεζικού

Το 10 Σύνταγμα Πεζικού ανακοινώνει ότιτην 01, 02 και 03 Οκτ 2019 και για τις ώρες από 08:00 έως 20:00, θα εκτελεστούν βολές βαρέων όπλων Πεζικού με πραγματικά πυράστην περιοχή του Πεδίου Βολής Μελενικι– τσίου

Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτήπου περικλείεται από τα σημεία

αΥψΑδράχτι βΥψΛόφος γΥψΑετοφωλιά δΥψΠύργος εΥψΠροφήτης Ηλίας στΠεριοχή Στένωμα ΒΑ χωρΜελενικιτσίου ζΠεριοχή Ποτίστρα ΒΑ χωρΜελενικιτσίου

Στην παραπάνω περιοχή απαγορεύεται κάθε κίνηση ή παραμονή ατόμωντροχοφόρων και ζώων κατά τις ώρες των βολώνγια αποφυγή ατυχημάτων
Βλήματα μη εκραγένταπου τυχόν θα βρεθούννα μη μετακινηθούν και να ειδοποιείται η πλησιέστερη Αστυνομική Αρχή