ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ


Τηλέφωνα Πρώτης Ανάγκης
Κέντρο Άμεσης Ανάγκης (ΕΚΑΒ)166
Νοσοκομείο Σερρών23210-94500
Πυροσβεστική Σερρών 199199
Συντονιστικό Κέντρο Αντιμετώπισης Πυρκαγιών Δασών191
Αστυνομία
Αστυνομική Διεύθυνση (Κερασούντος 3)23210-90800-2
Άμεση Δράση100
Τμήμα Ασφαλείας23210-90804-5
Τμήμα Τροχαίας23210-90809-10
Τμήμα Ταυτοτήτων23210-90916
Γραφείο Γενικής Αστυνόμευσης Τουρισμού23210-90840
Οδική Βοήθεια
ΕΛΠΑ10400, 23210-38364
EXPRESS SERVICE154, 23210-50780
HELLAS SERVICE1057, 23210-50800
INTERAMERICAN168, 1158, 23210-65748
Βλάβες
ΟΤΕ121
ΔΕΗ1050
ΔΕΥΑΣ23210-24444, 83800, 55555

Υπηρεσίες & Οργανισμοί
10η Ταξιαρχία Πεζικού Σερρών (ΣΤΓ 916 Σέρρες)23210-95360
12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Παράρτημα Σερρών)23210-56205
1η Διεύθυνση Ελέγχου Κατασκευές Έργων (ΔΕΚΕ) (Υψηλάντου 3)23210-46537 23210-37388
Αστυνομική Διεύθυνση Σερρών (Κερασούντος 3)23210-90802, 23210-90803
Γενικά Αρχεία του Κράτους (Υψηλάντου 1)23210-55711, 23210-55711
Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων ΓΟΕΒ – Πεδιάδας Σερρών (Εμμ. Ανδρόνικου 46)23210-26555, 23210-25004, 23210-55004
ΔΕΗ (Προύσσης 1&Φιλιππου γωνία)23210-56062, 23210-56464, 23210-56064
ΔΕΥΑΣ (Κουντουριώτου 4)23210-83800, 1021
Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σερρών (Ν. Νικολάου 20)23210-98550
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Α’ ΔΟΥ) (Μεραρχίας 50)23210-55408, 55410, 98402, 22530
Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Β’ ΔΟΥ) (Πατρ. Γρηγορίου Ζ’ 33)23210-46830, 46820, 46833
Διεύθυνση Δασών Ν. Σερρών (Υψηλάντου 3)23210-22633, 62086, 62086
Διεύθυνση Ελέγχου Συντήρησης Έργων (ΔΕΣΕ) (Τέρμα Ομόνοιας)23210-97925, 39025
Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων (ΔΣΕ) (Υψηλάντου 3)23210-64071, 55702
Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης (Μεραρχίας 36)23210-83451, 83466
Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης (Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμων & Κοινοτήτων – ΤΥΔΚ) (Μεραρχίας 36)23210-83476, 83476
Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης (Τμήμα Αστικής Κατάστασης & Αλλοδαπών & Μετανάστευσης) (Κιουτάχειας 8)23210-97983, 97921
Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης (Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων) (Μεραρχίας 36)23210-83451, 83466
Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Διοίκησης (Τμήμα Διοικητικού – Οικονομικού) (Μεραρχίας 36)23210-83469
Διεύθυνση Χημικών Υπηρεσιών Ν. Σερρών (Τέρμα Ομόνοιας)23210-45367, 45813
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) (1ο χλμ. Σερρών-Νιγρίτας)23210-46248, 59402
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) Γραφεία Διανομής (Ευζώνων 29)23210-59970
Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ) Κεντρικό Κατάστημα Σερρών (Κων/πολεως 10)23210-51211
Εμπορικό Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Περ. Κωστόπουλου 2)23210-99740 , 99710
Εμπορικός Σύλλογος Σερρών (Περ. Κωστοπούλου 2)23210-22437
Ένωση Προστασίας Καταναλωτών Σερρών (Περ. Κωστοπούλου 6)23210-26644, 22518
Εργατικό Κέντρο Ν. Σερρών (Βασ. Ηρακλείου 28)23210-24455, 22662, 99526
Εργοστάσιο Ζαχάρεως (3ο χλμ. Σερρών – Θεσ/νίκης)23210-90300, 90388, 50749
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) (Διοικητικές Υπηρεσίες) (Πριγκ. Χριστοφόρου 25)23210-95900, 95925, 22812
Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) (Υγειονομικές Υπηρεσίες) (Πριγκ. Χριστοφόρου 25)23210-55370, 65490, 22812
Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α.) Ν. Σερρών (Δημ. Μαρούλη 43)23210-22273 & 4 23210-66181
Κέντρο Διάγνωσης Αξιολόγησης & Υποστήριξης (ΚΔΑΥ) (1ο χλμ. Σερρών-Δράμας)23210-23424, 23411
Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Αγ. Ιωάννης)23210-58385, 67087
Κέντρο Ελέγχου Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού & Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) (1ο χλμ. Σερρών-Νιγρίτας)23210-37856, 59002
ΚΗ’ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασσικών Αρχαιοτήτων (Γρ. Ρακιτζή 10-12)23210-21084, 64015, 64015
Κτηματική Υπηρεσία (Μεραρχίας 50)23210-67075, 67075
Κτηνιατρικό Εργαστήριο (Τέρμα Ομόνοιας)23210-35411, 35410
Μετεωρολογικός Σταθμός (Τέρμα Ομόνοιας)23210-46563
Ν.Ε.Λ.Ε (Υψηλάντου 4)23210-20273, 24631
ΟΑΕΔ (6ο χλμ Σερρών-Θεσ/νικης)23210-98200-208, 51709, 51740, 51813, 51713, Fax: 23210-98209
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Περιφ. Τμήμα Ανατ. Μακεδονίας) (Μεραρχίας 14)23210-67970, 46100
Οργανισμός Εργατικής Εστίας (Εθνικής Αντίστασης 48)23210-22792, Fax: 23210-22709
Οργανισμός Πληρωμών Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων & Προσανατολισμού Εγγυήσεων ΟΠΕΚΕΠΕ (Ευζώνων 17)23210-35430, 35347, 97573
ΟΤΕ Σερρών (Γρ. Λαμπράκη 3)23210-96110
Περιφερειακό Εργαστήριο 14ης ΠΥΔΕ (Τέρμα Ομόνοιας)23210-45223, 46836
Πυροσβεστική (Μεραρχίας 104)23210-59630
Στατιστική Υπηρεσία (Μεραρχίας 36)23210-22097, 22616, 36640
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)-Τμήμα Κοιν. Επιθεώρησης (Μεγ. Αλεξάνδρου 2)23210-27898, 51122
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)-Τμήμα Τεχνικής & Υγειονομικής Επιθεώρησης (Μεγ. Αλεξάνδρου 2)23210-26337
Τ.Ε.Δ.Κ. Ν. Σερρών (Αθαν. Αργυρού 4)23210-25770, 65188
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων23210-46821
Τελωνείο Σερρών (Ομονοίας 1)23210-45051
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Κ. Καβάφη 1)23210-51122
Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων ΤΟΕΒ (Τέρμα Ομόνοιας)23210-39366
Τροχαία Σερρών (Κερασούντος 3)23210-90872
Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) (Μεραρχίας 36)23210-22880

Υγεία
Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σερρών23210-94500
Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σερρών (μόνο για ραντεβού)1535
Κέντρο Άμεσης Ανάγκης (ΕΚΑΒ)166
Κέντρο Αποκατάστασης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (Κ.Α.Α.Μ.Ε.Α.) Ν. Σερρών (Δημ. Μαρούλη 43)23210-22273 & 4 23210-66181
Κέντρο Ψυχικής Υγείας (Αγ. Ιωάννης)23210-58385, 67087
Ι.Κ.Α. (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων) (Διοικητικές Υπηρεσίες) (Πριγκ. Χριστοφόρου 25)23210-95900, 95925, 22812
Ι.Κ.Α. (Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων) (Υγειονομικές Υπηρεσίες) (Πριγκ. Χριστοφόρου 25)23210-55370, 65490, 22812
ΤΕΒΕ
Περιφεριακά Ιατρεία
Αγ. Πνεύμα23210-91400
Αναγεννήσεως23210-84350
Άνω Βροντού23210-85228
Άνω Μητρουσίου23210-75306
Εμμ.Παππά23210-91437
Κ. Καμήλα23210-41797
Κ. Ορεινή23210-56804
Νέου Σκοπού23210-31210
Νέου Σουλίου23210-91247
Παλαιοκάστρου23210-81598
Παραλίμνιου23210-73230
Πεντάπολης23210-71532
Προβατά23210-88206
Σκοτούσης23210-81220
Σκουτάρεως23210-41201
Στρυμονικού23210-86203
Χρυσού23210-74214

Συγκοινωνίες
ΟΣΕ23210-59700, 59112, 59844, 59776
ΚΤΕΛ Σερρών-Θεσ/νίκης-Αθηνών-Δράμας-Καβάλας, Νιγρίτας-Σιδ/κάστρου-Ηράκλειας (τέρμα Απαμίας)23210-22727, 24063
Αστικά (Αφετηρία Πλατ. Εμπορίου)23210-22338
Αστικά (Γραφεία)23210-23572
Ταξί23210-59100, 59422


Τράπεζες
ALPHA BANK Κατάστημα 1o (29ης Ιουνίου 21)23210-27583, 22050
ALPHA BANK Κατάστημα 2o (Πλατ. Εμπορίου 11)23210-26573, 20902
PRO BANK (Βασ. Βασιλείου 10)23210-97830, 97838
EUROBANK Κατάστημα 1o (Δ. Σολωμού 62)23210-66228, 62733, 63816
EUROBANK Κατάστημα 2o (Μεραρχίας 19-21)23210-24520, 65650
MARFIN EGNATIA BANK Κατάστημα 1o (Παπαπαύλου 3)23210-57002, 25008
MARFIN EGNATIA BANK Κατάστημα 2o (Μεραρχίας 2)23210-97500, 58556
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστημα 1o (Δ. Σολωμού & Τσαλοπούλου 2)23210-49800, 21230
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστημα 2o (Β. Βασιλείου & Β. Αλεξάνδρου 1)23210-68400, 65416
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Διοίκηση (Βασ. Βασιλείου & Νικ. Πλαστήρα)23210-98060, 98069
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Υποκατάστημα (Π. Κωστοπουλου 2)23210-25910, 25910
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστημα 1o (Κων/πολεως 20 & Αλεξ. Παναγούλη 1)23210-52111, 99637
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστημα 2o (Ν. Πλαστήρα 12)23210-22152, 24076
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Βασ. Βασιλείου 16)23210-22341, 25946
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Μ. Ανδρόνικου 1-Τσαλδάρη)23210-25306, 25293
ΑΣΠΙΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (Βασ. Βασιλείου 2 & Βασ. Αλεξάνδρου)23210-97580, 57113
MILLENNIUM BANK (NOVA) (25ης Μεραρχίας 9)23210-65435, 65433
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Κατάστημα 1o (Βενιζέλου & Ιθάκης)23210-49820
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ Κατάστημα 2o (Βασ. Βασιλείου 5)23210-97730, 97739
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστημα 1o (29ης Ιουνίου 10)23210-63201, 63203
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Κατάστημα 2o (Πλ. Ελευθερίας 1)23210-90101, 90110
ΑΤΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (25ης Μεραρχίας 27)23210-51035, 58744
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (25ης Μεραρχίας 11)23210-55270, 22727
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ (Χρ. Σμύρνης 1 & Υψηλάντoυ 2)23210-53966, 23704
 
 
Πωλήσεις/Επισκευές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Δίκτυα, Ιστοσελίδες
MAGMA Multimedia Productions (Π.Μελά και Θεσ/νίκης γωνία)23210-98888, 39494
To eaas-serron.gr είναι ιστολόγιο σχετικό με θέματα Αποστράτων, θέματα που αφορούν τους στρατιωτικούς και τα Σώματα Ασφαλείας.