Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

Σκοπός - Στόχοι της Ένωσης Ένωση Απόστρατων Αξιωματικών Στρατού

ΣΚΟΠΟΣ της ΕΑΑΣ Σερρών(ΝΔ.1171/72 ΚΑΙ ΠΔ 434/81) σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία είναι:


1.Η σύσφιξη των δεσμών συναδελφικότητας των ε.α. μελών μας.
2.Η διατήρηση των καλών σχέσεων με τους ε.ε. συναδέλφους.
3.Η επιμέλεια των συμφερόντων και η παρακολούθηση και διεκπεραίωση των γενικών ζητημάτων των μελών αυτής.
4.Η ίδρυση ιδίου ταμείου προς ενίσχυση των εχόντων ανάγκη μελών της.
5.Η μέριμνα για τη διατήρηση και ανύψωσης της θέσεως των Αξιωματικών στην κοινωνία.
6.Η διατήρηση αμείωτου του Εθνικού φρονήματος των μελών της, ως και των μελών των οικογενειών τους και η συνέχιση των προς την Πατρίδα προσφορών των, με γνώμονα το Εθνικό συμφέρον.

ΣΤΟΧΟΙ - ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΣ/ΕΑΑΣ Παράρτημα Σερρών

1.Η συνδρομή σε τοπικό επίπεδο.
2.Η εγγραφή στην ΕΑΑΣ/Παράρτημα Σερρών,όλων των ε.α.
3.Η μηχανοργάνωση του αρχείου των μελών μας και η καταγραφή των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων emails.
4.Η εκμετάλλευση του σύγχρονου τρόπου επικοινωνίας.
5.Η Δημιουργία Μητρώου Βετεράνων και συμμετεχόντων σε ειρηνευτικές αποστολές μελών.
6.Διοργάνωση Ψυχαγωγικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.
7.Συμμετοχή(κατόπιν δηλώσεων επιθυμίας) υπό τύπον εκδρομής σε Επετειακά Μνημόσυνα Πεσόντων Υπέρ Πατρίδος.