Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

Δευτέρα, 28 Μαρτίου 2016

Ενημέρωση για ασφαλισμένους του τ. Ο.Π.Α.Δ. - Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. - Υπηρεσία αναζήτησης Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.


 Σας ενημερώνουμε ότι στο ΙΚΑ ήδη λειτουργεί νέα ηλεκτρονική υπηρεσία προκειμένου να ενημερωθούμε για τον δικό μαςαριθμό μητρώου ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.), αλλά και των μελών της οικογένειας μας, που μας αποδόθηκε αυτόματα κατά την ενσωμάτωσή μας στο Μητρώο Ασφαλισμένων του ΙΚΑ, χωρίς να χρειάζεται να απευθυνόμαστε στα κατά τόπους υποκαταστήματα. 
Για την υλοποίηση απαιτούνται τα παρακάτω 2 βήματα: 
1ο βήμα: Για την Αναζήτηση Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου  (1) Διαλέγουμε καταρχήν ΟΠΑΔ ή ΤΥΔΚΥ. (2) Καταχωρούμετον αριθμό Μητρώου που αναγράφεται στο βιβλιάριο μας. (3) Συμπληρώνουμε τον κωδικό που εμφανίζεται αριστερά. (4) Κάνουμε κλικ στην "Αναζήτηση"Εμφανίζεται ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου, τον οποίο πρέπει να αναγράψουμε στο εξώφυλλο του βιβλιαρίου υγείας του βιβλιαρίου που ήδη διαθέτουμε. 

2ο βήμα: Για να δούμε την Ασφαλιστική μας Ικανότητα  (1) Συμπληρώνουμε τον ΑΜΑ που βρήκαμε παραπάνω(2) Καταχωρούμε τον ΑΜΚΑ μας. (3) Συμπληρώνουμε τον ΑΦΜ μας.(4) Συμπληρώνουμε τον κωδικό που εμφανίζεται παραπάνω. (5) Κάνουμε κλικ στην"Είσοδο"Εμφανίζεται η Ασφαλιστική Ικανότητα. Πατώντας στο βελάκι [1ο] βλέπουμε την ασφαλιστική ικανότητα των μελών μας. Παρατηρούμε στο [2ο] ότι η ασφαλιστική ικανότητα για Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Περίθαλψη του συνταξιούχου ...τελειώνει το 9999, άρα δεν απαιτείται θεώρηση - ανανέωση, ενώ του μέλους [3ο] τελειώνει στις 28/02/2015, οπότεαπαιτείται εντός μηνός να θεωρηθεί ή ανανεωθεί το βιβλιάριο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  "Η Διοίκηση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ενημερώνει τους δικαιούχους Ασφαλιστικής Ικανότητας (ασφαλισμένους και συνταξιούχους), ότι για τη χρονική περίοδο 01/03/2015 έως 29/02/2016 και εφεξής η χορήγηση Ασφαλιστικής Ικανότητας, θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, χωρίς να απαιτείται προσέλευσή τους στις υπηρεσίες μας.", είναι αναγκαίο να υπάρξει μία διευκρίνηση αν αφορά και στα δικά μας μέλη ή μόνον όσους ήταν ήδη ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ΙΚΑ στο παρελθόν.

Αυτομάτως δόθηκε η Ασφαλιστική Ενημερότητα για τα μέλη μας από το ΙΚΑ για το χρονικό διάστημα από 01/03/2015 έως 29/02/2016

Όπως μας είχε ενημερώσει το ΙΚΑ από σήμερα Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 η ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας των προστατευόμενων μελών (σύζυγος και τέκνα έως 24 ετών) αναγγέλθηκε στο Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης. 
Για να το δείτε ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται  2ο βήμα, οπότε θα εμφανισθεί η παρακάτω εικόνα: