Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2016

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ


2017- 2020 

Πρόεδρος: Υ/Β ε.α. Στρίκος Θεόδωρος
Αντιπρόεδρος: Ανχης ε.α. Καδέμογλου Αλέξανδρος
Γραματέας: Τχης ε.α. Κανέλης Γεώργιος
Διαχειριστής: Λγος ε.α. Θεοχαρίδης Βάιος
Ταμίας: Λγος ε.α. Δαλγκίτσης Αθανάσιος