Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

Κυριακή, 27 Μαρτίου 2016

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΑΑΣ


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Χ. Τρικούπη 18α, ΤΚ. 10679, Αθήνα
ΤΗΛΕΦΩΝΟ (Τ.Κ.): 210 36 33 797 
FAX: 210 36 21 410
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Γραφείο Προέδρου: 
Τηλ. : 210 36 24 495
FAX: 210 36 11 963 
Κινητό:  6984 607643
Γραφείο Αντιπροέδρου:
Τηλ. : 210 36 21 201
Κινητό:  6945 583856
Γραφείο Διευθύνοντος Συμβούλου:
Τηλ.: 2103633797 (εσωτ. 12)
Κινητό: 6939768483 &  6941610950
Γραφείο Γραμματείας Δ.Σ.:
Τηλ.: 2103633797 (εσωτ. 20)
Γραφείο Μελετών:
Τηλ.: 2103633797 (εσωτ. 28)
Γραφείο Δχστη Υλικού:
Τηλ.: 2103633797 (εσωτ. 25)
Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων:
Τηλ.: 2103633797 (εσωτ. 13)
Κινητό: 6946104212
Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ.:
Τηλ.: 2103633797 (εσωτ. 29)
Γραφεία  Εξυπηρέτησης Μελών
ΩΡΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ : 09:30 – 13:30 (Δευτέρα-Παρασκευή) ].
Γραμματεία:
Τηλ.: 210 36 33 797 (εσωτ. 14 -15)
Γραφείο Ταυτοτήτων:
Τηλ.: 210 36 33 797 (εσωτ. 17 -27)
Διαχείριση Χρηματικού:
Τηλ.: 210 36 33 797 (εσωτ. 16)
Λογιστήριο:
Τηλ.: 210 36 33 797 (εσωτ. 18)
Γραφείο Οικονομικού Ελέγχου
Τηλ.: 2103633797 (εσωτ. 22)
ΚΟΥΡΕΙΟ:
ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ :
08:00 – 14:00 (Δευτέρα-Παρασκευή)
Τηλ.: 2103633797 (εσωτ. 22)
      

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΕΣΩΤ.
ΤΗΛΕΦΩΝΟ   ΧΩΡΟΣ-ΓΡΑΦΕΙΟ
10                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ
11                         ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
12                         ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
13                         ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
14                         ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ
15                         ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ
16                         ΤΑΜΕΙΟ
17                          ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΩΝ
18                         ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
20                         ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΣ/ΕΑΑΣ
22                         ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜ. ΕΛΕΓΧΟΥ
23                         ΚΥΛΙΚΕΙΟ
24                         ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
25                         ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ
26                         ΚΟΥΡΕΙΟ
27                         ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΟ
28                        ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
29                        ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΑΑΣ