Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Φορολογικές Δηλώσεις και Αναδρομικά ε.ε. και ε.α. στελεχών ΕΔ-ΣΑ

Φορολογικές Δηλώσεις και Αναδρομικά ε.ε. και ε.α. στελεχών ΕΔ-ΣΑ


Προς αποφυγή περαιτέρω παρερμηνειών, ας συνοψίσουμε το υφιστάμενο καθεστώς αναφορικά με τις φορολογικές δηλώσεις των Στρατιωτικών (στελεχών Ε.Δ. & Σ.Α. σύμφωνα με το ν.2084/92).

1. Για τους αποστράτους-συνταξιούχους:

α. Στη Βεβαίωση Αποδοχών τους εμφανίζονται τα ποσά που εισέπραξαν το 2015 και συμπληρωματικά σε παρακάτω στήλη, εμφανίζεται και ενα ποσό, ως "Αναδρομικά 2014".

Παρατηρήσεις :

- Τα αναδρομικά που εισπράχθηκαν το 2015, δεν αφορούν μόνο στο έτος 2014, αλλά από το 2012 (1/8) και μετά. Άρα, το ορθόν θα ήταν στη βεβαίωση να υπήρχε αναλυτική καταγραφή κατ έτος των ποσών αυτών, καθόσον για κάποιους ίσως υπάρξει αυξημένη φορολόγηση (μεγαλύτερος φορολογικός συντελεστής, κατόπιν αυξήσεως του φορολογητέου εισοδήματος για το συγκεκριμένο έτος).

- Στον οικείο κωδικό που εμφανίζονται οι φορολογητέες συντάξιμες αποδοχές, εμφανίζεται μόνο το ποσόν του 2015. Άρα, θα κληθούν όλα τα στελέχη αυτά να καταθέσουν χειρογράφως τροποποιητική δήλωση-εις, στις κατά τόπους Δ.Ο.Υ., που υπάγονται.

2. Για τα εν ενεργεία στελέχη:

α. Στα στελέχη του Σ.Ξ. τα αναδρομικά, ενσωματώθηκαν συγκεντρωτικά στους οικείους κωδικούς (301-302) της ατομικής τους φορολογικής δήλωσης στο taxisnet. Όμως η συγκεκριμένη πρακτική, ίσως δημιουργήσει προβλήματα, τόσο όσον αφορά στη φορολόγησή τους εφόσον το συνολικό τους φορολογητέο εισόδημα υπερβεί τη φορολογική κλίμακα (π.χ. 30.000 ευρώ), όπως και στην λήψη των οικογενειακών τους επιδομάτων (δήλωση Α21) που είναι συνυφασμένη, με το ύψος του ετησίου εισοδήματος.

β. Στα στελέχη της Π.Α. από την άλλη, δεν ενσωματώθηκαν τα αναδρομικά στις βεβαιώσεις αποδοχών για το 2015 στους  κωδικούς του taxisnet αλλά λαμβάνουν μήνυμα πως ουσιαστικά οφείλουν να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση στα έτη που αφορούν οι αναδρομικές αποδοχές (με μετάβαση στις αρμόδιες ΔΟΥ).

3. Για το θέμα των προστίμων και το έτος που αυτά που επιβάλλονται:

Υφίσταται επίσημη αλληλογραφία μεταξύ φορέων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Υπουργείου Οικονομικών, μέσω της οποίας επιβεβαιώνεται πως οι αντίστοιχες βεβαιώσεις για την λήψη των αναδρομικών τους, εκδόθηκαν με ημερομηνία 31-12-2015 !!!.

Για αυτόν τον λόγο μάλιστα, συνάντησαν και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών κ. Αλεξιάδη, ο οποίος δεσμεύτηκε για άμεση λύση στα υφιστάμενα προβλήματα. Λεπτομέρειεςεδώ.

Για την τελική επίλυση των ανωτέρω προβλημάτων, εκτιμούμε πως πρέπει να υλοποιηθούν οι προτάσεις του εγγράφου της ΕΣΠΕΘ, προς το Υπουργείο Οικονομικών.

Για αυτόν τον λόγο, θα συνιστούσαμε λίγο υπομονή και ας μην βιαστούν τα στελέχη των Ε.Δ. και των Σ.Α., να υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις, εάν δεν αποσαφηνισθεί πλήρως το καθεστώς υποβολής τους και ίσως αποφύγουν περαιτέρω ταλαιπωρίες υποβολής χειρόγραφης τροποποιητικής δήλωσης στις Δ.Ο.Υ. που υπάγονται.

Γ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ