Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Βράβευση των αριστούχων μαθητών, τέκνων των Αποστράτων Αξκών του Στρατού.

                  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

       Γνωρίζεται ότι αποφασίστηκε η βράβευση των αριστούχων μαθητών, τέκνων των Αποστράτων Αξκών του Στρατού. 
       Δικαιούχοι είναι οι αριστούχοι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου που φοιτούν σε Δημόσια και Ιδιωτικά σχολεία εντός της Ελληνικής επικράτειας, με βάση βαθμολογίας 18,1 και άνω, σχολικού έτους 2015 – 2016.
       Οι ενδιαφερόμενοι γονείς πρέπει να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά στο Παράρτημα της ΕΑΑΣ/Σερρών μέχρι 30 Οκτ. 2016.
       Οι συνάδελφοι παρακαλούνται να προσέλθουν στα γραφεία του Παραρτήματος για την παραλαβή της προβλεπόμενης αίτησης και την ενημέρωσή τους για τα λοιπά δικαιολογητικά.
       Σε περίπτωση που υπάρχουν δικαιούχοι του περυσινού σχολικού έτους 2014 – 2015 που δεν συμπεριλήφθηκαν  στην προηγούμενη βράβευση λόγω μη υποβολής αιτήματος, δεν θα γίνουν δεκτά.       

                                                               Σέρρες, 05 Οκτ 2016

                                                                           -Ο-
                                                                      Πρόεδρος                                                                       Θεόδωρος Ταλιουρίδης

                                                                   Σχης ε.α