Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

Τρίτη, 11 Απριλίου 2017

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΑΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ 2017

Α  Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

        Σας   γνωστοποιούμε    ότι     κατά    την      θερινή      περίοδο      2017            
το ΚΑΑΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ θα λειτουργήσει σε Δέκα (12) παραθεριστικές σειρές, όπως παρακάτω:

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ
       ΣΕΙΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΗΜΕΡΕΣ
1η ΣΕΙΡΑ
Από 12/5 εως 21/5
10
2η ΣΕΙΡΑ
Από 23/5 εως 01/6
10
3η ΣΕΙΡΑ
Από 03/6 εως 13/6
11
4η ΣΕΙΡΑ
Από 15/6 εως 25/6
11
5η ΣΕΙΡΑ
Από 27/6 εως 06/7
10
6η ΣΕΙΡΑ
Από 08/7 εως 18/7
11
7η ΣΕΙΡΑ
Από 20/7 εως 30/7
11
8η ΣΕΙΡΑ
Από 01/8 εως 10/8
10
9η ΣΕΙΡΑ
Από 12/8 εως 22/8
11
          10η ΣΕΙΡΑ
Από 24/8 εως 03/9
11
          11η ΣΕΙΡΑ
Από 05/9 εως 14/9
10
          12η ΣΕΙΡΑ
Από 16/9 εως 25/9
10
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να παραθερίσουν στα ΚΑΑΥ κατά τη θερινή περίοδο 2017, να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις στο γραφείο του Παραρτήματος,.                                                        (Το γραφείο λειτουργεί κάθε Δευτέρα – Παρασκευή από 10:30 – 13:00). 
Δικαιούμενοι Υποβολής Αιτήσεων:
  Όλα τα εγγεγραμμένα Μέλη του Παραρτήματος
 Αίτηση – δικαιολογητικά
  1.      Την Αίτηση Παραθερισμού υποβάλλον οι ενδιαφερόμενοι ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ   -      Φ/Α ενός Λογαριασμού ΔΕΚΟ (ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΔΕΥΑΣ)
     Δικαιολογητικά για Τέκνα
        Για τα τέκνα ηλικίας 1-12 Φ/Α του Ατομικού Βιβλιαρίου Νοσηλείας ή Φ/Α Αστυνομικής Ταυτότητας.
         Για τέκνα άνω των 18 ετών και μέχρι 25 που είναι ‘ Αγαμα ,Σπουδάζουν ‘η είναι ‘ Ανεργα με την προϋπόθεση να είναι προστατευόμενα : Για τα Σπουδάζοντα :
                                  Πρόσφατη Βεβαίωση της Σχολής που σπουδάζουν η Φ/Α Φοιτητ.Ταυτότητας όπου φαίνεται η Σχολή και η ημερομηνία έκδοσης θεωρημένη από ΚΕΠ
                              Για τα ΄Ανεργα:
                              Φ/Α της Κάρτας Ανεργίας Θεωρημένη από ΚΕΠ
                              Φ/Α του Εκκαθαριστικού Φορολογικού Σημειώματος για το έτος 2015 θεωρημένο από τα ΚΕΠ.
     Για Χαρακτηρισμό ως ΑΜΕΑ του αιτούντος ή της Συζύγου του ή του Τέκνου
 Φ/Α του ΄Εγκυρου Πιστοποιητικού καταστάσεως ΑΜΕΑ από το αρμόδιο ΚΕ.Π.Α θεωρημένο από ΚΕΠ, η Φ/Α του ΄Εγκυρου Πιστοποιητικού Καταστάσεως ΑΜΕΑ από ΑΣΥΕ που να φαίνεται υποχρεωτικά το ποσοστό αναπηρίας και ότι χρειάζεται την Βοήθεια Ετέρου Προσώπου.
     Για Μονογονεική Οικογένεια
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,Αντίγραφο Δικαστικής Απόφασης με την οποία ανατέθηκε η επιμέλεια των Τέκνων.
     Για Πολύτεκνη Οικογένεια
Πολύτεκνες θεωρούνται όσοι έχουν τέσσερα τέκνα και άνω έως 18 ετών και έως 24 ετών για τους φοιτούντες σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
     ΔΙΑΦΟΡΑ
Σε κάθε Αίτηση είναι υποχρεωτικά να επιλεγούν τρεις (3) διαφορετικές σειρές προτίμησης και ΟΧΙ ΜΙΑ (1) ή ΔΥΟ (2)
Σε περίπτωση που κάποιο Μέλος δεν επιθυμεί να παραθερίσει, θα πρέπει να το γνωστοποιήσει εγγράφως στο Παρ/μα δέκα (10) ημέρες πρίν έναρξη.
    ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, μετά την καθοριζόμενη ημερομηνία ΑΙΤΗΣΕΙΣ δεν θα γίνονται δεκτές.


    Σχης ε.α Θεόδωρος Ταλιουρίδης
                        Π ρ ό ε δ ρ ο ς