Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2017

Κάλαντα Πρωτοχρονιάς απο το 10ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ «ΡΟΥΠΕΛ» στο γραφειο της ΕΑΑΣ Σερρων.