Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

Αναδρομικά Συνταξιούχων - Ποιους αφορά;Γράφει ο Απόστολος Παπαπαρίσης
Επειδή δέχομαι ερωτήσεις κυρίως από συναδέλφους των Ενόπλων Δυνάμεων αν μας αφορά αυτή η νέα «βόμβα» [Δείτε ΕΔΩ] με λάθος υπολογισμό κρατήσεων και αν πρέπει να διεκδικήσουμε  αναδρομικά, ενημερώνω ότι δεν αφορά τα εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων. 

Αφορά όσους μειώθηκαν δραστικά τα μερίσματα ή οι επικουρικές συντάξεις λόγω του ν.4387/2016 (πάλι ο νόμος Κατρούγκαλου), όπως στελέχη εν αποστρατεία πυροσβεστών και αστυνομικών. Και πάλι όμως δεν αφορά όλους αλλά μόνον όσους το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης άλλαζε κλίμακα μείωσης. πχ από 10% γινόταν 5%. 

Θυμίζω ότι η ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.3. του άρθρου 1ου του ν.4093/2012 αναφέρει: α. Η μηνιαία σύνταξη ή το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων, άνω των 1.000 ευρώ, που καταβάλλονται από οποιαδήποτε πηγή και για οποιαδήποτε αιτία, μειώνεται ως εξής: Για συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων: αα.

 Άνω των 1.000,00 ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ. ββ. Από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10%και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ. γγ. 

Από 2.000,01 ευρώ και άνω, μειώνεται το σύνολο του ποσούκατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ.

 β. Για τον προσδιορισμό του ποσοστού μείωσης λαμβάνεται υπόψη το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης ή των μηνιαίων βασικών συντάξεων όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2012 μετά την τυχόν παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της επιπλέον εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν.4002/2011, καθώς και των τυχόν μειώσεων που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 και του άρθρου 1 του ν.4051/2012.

Το είχα επισημάνει μάλιστα στην 1η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Συλλόγων Συνταξιούχων του Πυροσβεστικού Σώματος που πραγματοποιήθηκε 26 και 27 Νοεμβρίου 2016 στην Ελάτη Τρικάλων. Δείτε την 3η διαφάνεια, όπου γράφω «Προσοχή δεν έχει αλλάξει».

 Η επικουρική σύνταξη των αποστράτων πυροσβεστών είχε μειωθεί εκείνη την περίοδο από 321 ευρώ στα 112 ευρώ οπότε μπορεί αθροιζόμενη με την κύρια σύνταξη να άλλαζε κλίμακα μειώσεων. πχ 1.200€ κύρια σύνταξη + 321€ επικουρική = 1.521€, άρα μείωση 10% ή ποσό μείωσης ν.4093/2012 1.200€Χ10%=120€. Αν όμως στα 1.200€ προστεθούν 112€ = 1312€, άρα μείωση 5%, ή ποσό μείωσης 60€. Τώρα πλέον (δε γνωρίζω για ποιο λόγο) δε μπορούμε να δούμε τα ποσά στα ενημερωτικά σημειώματα όπως τότε.

Εν κατακλείδι δεν αφορά στους συνταξιούχους των Ενόπλων Δυνάμεων, αφού οι μεγάλες μειώσεις των μερισμάτων των μετοχικών τους ταμείων έγιναν ενωρίτερα για λόγους επιβίωσης των ταμείων, ενώ αφορά μια μικρή μερίδα συνταξιούχων των Σωμάτων Ασφαλείας, που έγιναν την περίοδο εκείνη δραστικές μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις.

apostolospapaparisis.gr