Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

Παραθερισμός Προσωπικού στο Εξωτερικό για το έτος 2018
1. Σας γνωρίζουμε ότι η χώρα μας είναι Μόνιμο Μέλος του Διεθνή Οργανισμό Στρατιωτικής Συνεργασίας, CLIMS, (Comite’ de Liaison International des Organismes Militaires Sociaux) (www.clims.org), μέλη του οποίου είναι η Γερμανία, Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Τσεχία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία.

2. Οι πληροφορίες που αφορούν τον Οργανισμό και τα θέρετρα – ξενοδοχεία που διαθέτουν οι χώρες μέλη όπως, τοποθεσία, εγκαταστάσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες, τιμές, τουριστικές πληροφορίες, τρόποι μετάβασης κλπ, παρέχονται στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ (www.geetha.mil.gr), στη κεντρική σελίδα με λογότυπο ́ ́CLIMS ́ ́. Οι εν λόγω πληροφορίες θα αναρτώνται με μέριμνα του Τμ. Ιστοσελίδας του ΓΕΕΘΑ/ΕΓΑ, σε συνεργασία με την ΔΒ1/CLIMS.

3. Σκοπός του Οργανισμού είναι η συνεργασία των χωρών μελών για τον παραθερισμό του προσωπικού των Ε.Δ. είτε μεμονωμένα είτε ομαδικά (group), στα θέρετρα – ξενοδοχεία που διαθέτουν, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Πέραν τούτου παρέχεται η δυνατότητα παραθερισμού των τέκνων, των δικαιούχων, σε κατασκηνώσεις των χωρών μελών του Οργανισμού, ICC, (International Clims Camp), για 15 μέρες κατά τη θερινή περίοδο, σε μια εκ των χωρών του Οργ ανισμού, που ορίζεται κάθε έτος από αυτόν.

4. Δικαιούχοι παραθερισμού είναι το παρακάτω προσωπικό των ΕΔ με τις οικογένειές τους (Σύζυγος – Τέκνα) :
α. Οι εν ενεργεία Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί και το Πολιτικό προσωπικό.
β. Οι εν Αποστρατεία Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικοί όλων των Κλάδων.
γ. Οι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές που τελούν σε πολεμική διαθεσιμότητα ή πολεμική αποστρατεία.
δ. Οι Συνταξιούχοι Πολιτικοί Υπάλληλοι του ΥΠΕΘΑ.
Επισημαίνεται ότι, ο παραθερισμός των λοιπών μελών της οικογένειας του δικαιούχου (γονείς, πεθερικά, αδέρφια με τις οικογένειές τους) είναι στην διακριτική ευχέρεια της κάθε χώρας και θα γνωστοποιείται με την επικύρωση της αίτησης συμμετοχής. Προϋπόθεση για τον παραθερισμό των μελών της οικογένειας είναι η συνοδεία τους από τον δικαιούχο.

5. Για τον παραθερισμό στις χώρες μέλη του Οργανισμού, δεν υπάρχουν διακρίσεις και κριτήρια προτεραιότητας των δικαιούχων. Για την έγκριση παραθερισμού λαμβάνεται υπόψη, από το αρμόδιο γραφείο CLIMS της κάθε χώρας, η υφιστάμενη διαθεσιμότητα του θερέτρου – ξενοδοχείου, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης (Ημερομηνία – Ώρα)

6. Για το λόγο αυτό οι αιτήσεις των δικαιούχων θα υποβάλλονται από τους ίδιους και όχι από τις Μονάδες τους, απευθείας στην Δνση Β1/CLIMS του ΓΕΕΘΑ, η οποία θα τις διαβιβάζει άμεσα και με την χρονική σειρά που τις λαμβάνει, στο αντίστοιχο γραφείο CLIMS της χώρας προορισμού, το οποίο θα επικυρώνει ή μη την αίτηση, ανάλογα με την διαθεσιμότητα.

Για λοιπές λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα διαβάστε όλη τη διαταγή ΕΔΩ

Για τα προγράμματα παραθέρισης δείτε ΕΔΩ 

ΠΗΓΗ: http://eaaspierias.blogspot.gr/2018/02/2018_28.html