Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2016

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΤΟΥΣ ...        Σας κάνουμε γνωστό ότι για την  βράβευση των αριστούχων μαθητών, του σχολικού έτους/......  θα πρέπει να υποβληθούν στο γραφείο της Ε.Α.Α.Σ/ Παράρτημα Σερρών μέχρι την .......... ανυπερθέτως, τα στοιχεία των αριστούχων μαθητών της Γ΄ Λυκείου, τέκνων των μελών της ΕΑΑΣ, προκειμένου να αποσταλούν ,για την δέσμευση και διάθεση του ανάλογου ποσού.

         Ως βαθμολογία για την βράβευση, έχει ορισθεί ο βαθμός 18,1.
        Συγκεκριμένα θα πρέπει να υποβληθούν τα παρακάτω:
         
         α. Φ/Α της ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ.


         β. Φ/Α του απολυτηρίου του δικαιούχου, επικυρωμένο.         γ. Φ/Α της αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου


         δ. Φ/Α της πρώτης σελίδας του τραπεζικού βιβλιαρίου, στο οποίο ο αριστούχος είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, με την αναγραφή του πλήρους ΙΒΑΝ.

         ε. Εξουσιοδότηση, επικυρωμένη κατάλληλα για το γνήσιο της υπογραφής, προκειμένου για την κατάθεση σε διαφορετικό λογαριασμό, στην περίπτωση μη υπάρξεως τραπεζικού λογαριασμού του δικαιούχου αριστούχου.

στ. Φωτοαντίγραφο της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας, ΜΟΝΟ για τους αποστρατευθέντες κατά την διάρκεια του Σχολικού έτους ......
        Σε περίπτωση ελλιπών δικαιολογητικών, αυτά τηρούνται στην ΕΑΑΣ/ Αθήνα και θα γίνεται σχετική ενημέρωση των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, για την άμεση αποστολή τους.

        Για τους αριστεύσαντες μαθητές της Β΄ Λυκείου, των οποίων ο γονέας ή οι γονείς, έχουν αποστρατευθεί κατά την διάρκεια του σχολικού έτους ....., να υποβληθεί και Φ/Α της ΕΔΥΕΘΑ αποστρατείας τους.

        Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου, του σχολικού έτους ......, επί του παρόντος θα βραβευθούν μόνο με έπαινο, λόγω μη χρηματοδότησης από την Στρατιωτική Υπηρεσία. Γι’ αυτούς, η Ε.Α.Α.Σ. θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια εξοικονόμησης χρημάτων εξ ιδίων πόρων, προκειμένου να τους επιβραβεύσει με ένα αξιοπρεπές ποσό, σε βάθος χρόνου.

        Οδηγίες και έντυπα θα διατίθενται στο γραφείο της ΕΑΑΣ, Κωνσταντινουπόλεως 6 Σέρρες.

        Παρακαλούμε για την ενημέρωση σας και την αυστηρή τήρηση στις ημερομηνίες υποβολής των σχετικών εγγράφων.