Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2019

ΚΑΑΥ ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ ΣΕΙΡΕΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΥ 2019 ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας κάνουμε γνωστό, ότι το ΚΑΑΥ Ασπροβάλτας, τους καλοκαιρινούς μήνες του 2019, θα λειτουργήσει σε 12 παραθεριστικές σειρές, όπως παρακάτω :

α. 1η σειρά από ∆ευτέρα 20 Μαϊ 19 έως Τετάρτη 29 Μαϊ 19 (10 ηµ.)

β. 2η σειρά από Παρασκευή 31 Μαι 19 έως Κυριακή 09 Ιουν 19 (10 ημ).

γ. 3η σειρά από Τρίτη 11 Ιουν 19 έως Πέµπτη 20 Ιουν 19 (10 ηµ.)

δ. 4η σειρά από Σάββατο 22 Ιουν 19 έως Κυριακή 30 Ιουν 19 (9 ηµ.)

ε. 5η σειρά από Τρίτη 01 Ιουλ 19 έως Πέμπτη 11 Ιουλ 19 (10 ηµ.)

στ. 6η σειρά από Σάββατο 13 Ιουλ 19 έως Κυριακή 21 Ιουλ 19 (9 ηµ).

ζ. 7η σειρά από Τρίτη 23 Ιουλ 19 έως Πέμπτη 1 Αυγ 19 (10 ηµ.).

η. 8η σειρά από Σάββατο 3 Αυγ 19 έως Δευτέρα 12 Αυγ 19 (10 ηµ.).

θ. 9η σειρά από Τετάρτη 14 Αυγ 19 έως Πέµπτη 22 Αυγ 19 (9 ηµ.).

ι.10η σειρά από Σάββατο 24 Αυγ 19 έως Κυριακή 1 Σεπ 19 (9 ηµ.).

ια.11η σειρά από Τρίτη 3 Σεπ 19 έως Πέμπτη 12 Σεπ 19 (10 ηµ.).

ιβ.12η σειρά από Σάββατο 14  Σεπ 19 έως Δευτέρα 23 Σεπ 19 (10 ηµ)

Άπαντες οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να προσέρχονται στο γραφείο του Παραρτήματος Σερρών (Κων/πολεως 6 ) μέχρι την 5 Απριλίου καθημερινά από 10:30 μέχρι 12:30, προκειμένου να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση.
Οι ενδιαφερόμενοι να φέρουν μαζί τους: Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ και για τους έχοντες πάνω απο 67% αναπηρία και μονογονεϊκές οικογένειες τα σχετικά δικαολογητικά. 

Για τα τέκνα μέχρι 25 ετών. φωτοτυπία αστ. ταυτότητας ή βιβλιαρίου υγείας.