Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

Δευτέρα, 1 Ιουλίου 2019

Θερινοί Παιδικοί Σταθμοί (Θ.Π.Σ.)


Σας γνωρίζουμε ότι κατά τα τρέχον έτος θα λειτουργήσουν Θερινοί Παιδικοί Σταθμοί (Θ.Π.Σ.), ως Παιδικές Κατασκηνώσεις, στις Κεχριές Κορινθίας και στο ΚΑΑΥ Ν. Φώκαιας, σε τέσσερις παραθεριστικές περιόδους διάρκειας 12 ημερών, όπως παρακάτω:

α. 1η Περίοδος; από Δευτέρα 1, έως και Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019.
β. 2η Περίοδος, από Δευτέρα 15, έως και Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019.
γ. 3η Περίοδος, από Δευτέρα 29 Ιουλίου, έως και Παρασκευή 9 Αυγούστου 2019.
δ. 4η Περίοδος, από Δευτέρα 12 Αυγούστου , έως και Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019.

2. Στο εν αποστρατεία στρατιωτικό προσωπικό διατίθενται 10 θέσεις ανά παραθεριστική περίοδο. Το προσωπικό που ανήκει σε ειδικές κατηγορίες (π.χ. πολύτεκνες, μονογονεϊκές κ.λ.π. οικογένειες) και επανδρώνει τους Θ.Π.Σ.: 5 θέσεις.

3. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στους Θ.Π.Σ. του δικαιούχου προσωπικού είναι τα παρακάτω:

α. Να έχει την επιμέλεια των τέκνων που θα δηλώσουν συμμετοχή και,σε διαφορετική περίπτωση, να υπάρχει έγγραφη συγκατάθεση ταυ γονέα, που έχει την ε¬πιμέλεια, η οποία να προσκομίζεται μαζί με την επιθυμία συμμετοχής (με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ, Δήμο ή Αστυνομία).

β. Τα τέκνα που θα συμμετάσχουν να είναι ηλικίας από 7 έως 16 ετών, δηλαδή γεννημένα από 1 Ιουλίου 2003μέχρι και 1 Ιουλίου 2012.

4. Το προσωπικό, που δικαιούται και ενδιαφέρεται για παραθερισμό των τέκνων του, να συμπληρώσει το έντυπο της Αιτήσεως που μπορει να κατεβασει απο τον παρακάτω συνδεσμο και να την υποβάλει, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, στο Παράρτημα που ανήκει ή απ' ευθείας στην Ε.Α.Α.Σ. (Κεντρικά), Χαριλάου Τρικούπη 18Α, μέχρι τις 27 Μαϊ 2019 , ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ.

5. Τα Παραρτήματα της Ενώσεως να υποβάλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις, με συνημμένες τις αιτήσεις, στην Ε.Α.Α.Σ., το αργότερο μέχρι 28 Μαϊ 2019.

6. Μετά την τελική έγκριση του ΓΕΣ, της ΑΣΔΥΣ και του Γ΄ΣΣ, η Ε.Α.Α.Σ. θα κοινοποιήσει τις καταστάσεις των δικαιούχων.

7. Επιπρόσθετα ορίζεται:

α. Ανώτερο όριο καλύψεως των θέσεων παραθερισμού για τις τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες μέχρι ποσοστό 40 % των διατιθεμένων θέσεων ανά περίοδο. Οι λοιπές ειδικές κατηγορίες θα παραθερίζουν κατ’ εξαίρεση.

β. Θα προστίθενται 50 μόρια για το 4ο και για κάθε επί πλέον τέκνο.

γ. Η αφαίρεση μορίων για τα πέντε τελευταία έτη προηγουμένων παραθερισμών, θα γίνεται ως εξής:
(1)Σε Θ.Π.Σ. 50 μόρια για κάθε παιδί και για κάθε έτος.

(2) Σε ΚΑΑΥ: Από 10 έως 50 μόρια, για κάθε έτος, αναλόγως παραθεριστικής περιόδου, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΕΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΟΡΙΑ
2014 1η – 2η – 8η – 9η – 10η – 11η 10
3η – 7η 20
4η – 5η – 6η 30
2015 1η – 2η – 3η – 9η - 10η – 11η 10
4η – 8η 20
5η – 6η – 7η 30
2016 1η – 2η – 3η – 4η - 10η – 11η – 12η-13η -14η 15
5η – 9η 30
6η – 7η – 8η 40
2017 1η – 2η – 3η – 9η - 10η – 11η – 12η 20
4η – 8η 35
5η – 6η – 7η 45
2018 1η – 2η – 3η – 9η - 10η – 11η – 12η 25
4η – 8η 40
5η – 6η – 7η 50
δ. Καμία αίτηση παρατάσεως δεν θα εξετάζεται, αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις.

ε. Η μοριοδότηση θα γίνει με βάση το Παράρτημα «Θ» του (β) σχετικού.