Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

Πέμπτη, 12 Σεπτεμβρίου 2019

424 ΓΣΝΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ


424 Γ.Σ.Ν.Ε
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ
   
Σας γνωρίζουμε ότι, για την δική σας καλύτερη εξυπηρέτηση το νοσοκομείο μας αναβαθμίζει τα ραντεβού και σας δίνει την δυνατότητα από την Δευτέρα 12-08-2019 να κλείνετε τα ραντεβού σας και στην ιστοσελίδα του 424 ΓΣΝΕ όπου λειτουργούν τα ηλεκτρονικά ραντεβού. Εκεί αφού δημιουργήσετε λογαριασμό, θα έχετε την δυνατότητα προς το παρών να κλείνετε ραντεβού σε 8 κλινικές.

• ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
• ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ
• ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΛΙΠΙΔΙΩΝ (επιλέγετε ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ)
• ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ (επιλέγετε ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ)
• ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
• ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΟΝΟΥ
• ΛΟΙΜΩΞΙΟΛΟΓΙΚΟ
• ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ

 
Με την εγγραφεί σας στα ηλεκτρονικά ραντεβού θα μπορείτε:

• να ορίζεται τα ραντεβού σας εσείς
• να επεξεργάζεστε τα ραντεβού σας (διαγραφή – μεταφορά)
• να ενημερώνεστε για τις διαθέσιμες ημερομηνίες
• να παρακολουθείτε τα  ραντεβού σας
• να βλέπετε το ιστορικό σας
Πιστεύουμε πως μέχρι το τέλος του έτους να έχουμε ενεργοποιήσει και τις υ-πόλοιπες κλινικές, έτσι θα αποφύγουμε την τυχόν τηλεφωνική ταλαιπωρία που υφί-σταται ο Απόστρατος και τα μέλη αυτών. Αυτό όμως δεν θα αντικαταστήσει το γραφείο μας το οποίο θα συνεχίζει να εξυπηρετεί τους δικαιούχους με τον ίδιο ζήλο όπως έκα-νε μέχρι τώρα.
   
Η διαδικασία για την ενεργοποίηση λογαριασμού:

• Πληκτρολογείτε στο GOOGLE  424 ΓΣΝΕ
• Αφού ανοίξει η σελίδα πηγαίνετε πάνω δεξιά στο Κλείστε ηλεκτρονικό ραντεβού εδώ

 
•  Εφόσον κάνουμε πρώτη φορά λογαριασμό κατευθυνόμαστε στο δεν έχω διαπιστευτήρια
• Πληκτρολογούμε τα στοιχεία που μας ζητάει για να προχωρήσουμε
**** ΠΡΟΣΟΧΗ
    Το EMAIL  που θα σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε θα πρέπει να είναι ενεργό και να γνωρίζετε τους κωδικούς του, διότι εκεί θα μας αποσταλεί το link όπου και θα ε-νεργοποιήσετε τους προσωπικούς σας κωδικούς.