Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Ενιαία Κάρτα Εισόδου Μελών Οικογενειών


Ενιαία Κάρτα Εισόδου μελών Οικογενειών εν αποστρατεία Στελεχών Σ.Ξ. σε ΚΑΑΥ και Στρατιωτικά Πρατήρια σε όλη την Ελλάδα :

         Με βάση τη Φ.705/2/239591/Σ.104/24 Ιαν 2014/ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ η κάρτα εισόδου αφορά και στα τέκνα που έχουν ηλικία άνω των 25 ετών και τους γονείς του  ιδίου-ίας και της-ου συζύγου. 
        
 Ενέργειες ενδιαφερομένων συναδέλφων :

 Συμπληρώνουν έντυπο που παραλαμβάνουν από τα γραφεία του Παραρτήματος.

 Προσκομίζουν φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητος της Ε.Α.Α.Σ..

 Προσκομίζουν φωτοαντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων των δικαιούχων μελών.
 Προσκομίζουν 2 φωτογραφίες (2,5Χ2,5) για κάθε μέλος αφού αναγράψουν στο πίσω μέρος το ονοματεπώνυμο.
 Προσκομίζουν πιστοποιητικό οικογενειακής καταστάσεως από Κ.Ε.Π. ή από Δήμο.
 Παραλαμβάνουν τις εκδοθείσες κάρτες αφού υπογράψουν σχετικό αποδεικτικό παραλαβής.
 Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας ενημερώνουν το συντομότερο δυνατόν το Παράρτημα της Ε.Α.Α.Σ..