Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου 2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ν. ΣΕΡΡΩΝ - Εκλογές ΕΑΑΣ ανάδειξη νέο ΔΣ στις 23 Φεβ. 2020 (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι ε.α. Αξιωματικοί (Στρατού και ΕΛ.ΑΣ.) οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα της Ε.Α.Α.Σ. ως Τακτικά Μέλη, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 3 παρ. 1 και 2 του Ν.Δ. 1171/72 και διαθέτουν Δελτίο Ταυτότητος της Ενώσεως.  Οι  υποψήφιοι θα πρέπει υποχρεωτικά να διαμένουν μονίμως στο Λεκανοπέδιο Αττικής.    
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται εγγράφως, συνοδευόμενες από φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητος Ε.Α.Α.Σ., από τους υποψηφίους στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ενώσεως από της προκηρύξεως μέχρι την 21η Ιανουαρίου 2020, καθημερινώς (πλην Τετάρτης) από 10:00 έως και 13:00. Η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταληκτική.


Το υπό εκλογήν Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως είναι 11μελές, ήτοι:

α. Πρόεδρος Αντγος ή Υπτγος ε.α., του Στρατού Ξηράς

β. Αντιπρόεδρος Αντγος ή Υπτγος ε.α., του Στρατού Ξηράς

γ. Δύο (2) Mέλη – Σύμβουλοι από την τ. Χωροφυλακή (ΕΛ.ΑΣ. σήμερα)

δ. Ένα (1) Mέλος – Σύμβουλος του Στρατού Ξηράς από το Δικαστικό Σώμα

ε. Ένα (1) Mέλος – Σύμβουλος του Στρατού Ξηράς από το Οικονομικό Σώμα

στ. Πέντε (5) Mέλη – Σύμβουλοι από το Στρατό Ξηράς από οιοδήποτε Όπλο – Σώμα

Η θητεία των Mελών του Δ.Σ. είναι τριετής, μη αποκλειομένης της επανεκλογής των.

Διαβάστε περισσότερα στο σχετικό έγγραφο: