Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

Πέμπτη, 2 Ιανουαρίου 2020

Ημερομηνίες καταβολής μερίσματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού 2020


Ημερομηνίες Καταβολής Μερίσματος ΜΤΣ και Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ έτους 2020
Το Μετοχικό Ταμείο Στρατού και ο ΕΚΟΕΜΣ ανακοινώνουν τις Ημερομηνίες Καταβολής του Μερίσματος και της Οικονομικής Ενίσχυσης αντιστοίχως για το έτος 2020

Ημερομηνίες Καταβολής Μερίσματος ΜΤΣ και Οικονομικής Ενίσχυσης ΕΚΟΕΜΣ έτους 2020
(1) Ο μήνας Ιανουάριος 2020 στις 3 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Παρασκευή.
(2) Ο μήνας Φεβρουάριος 2020 στις 30 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη.
(3) Ο μήνας Μάρτιος 2020 στις 27 Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη.
(4) Ο μήνας Απρίλιος 2020 στις 30 Μαρτίου 2020 ημέρα Δευτέρα.
(5) Ο μήνας Μάιος 2020 στις 29 Απριλίου 2020 ημέρα Τετάρτη.
(6) Ο μήνας Ιούνιος 2020 στις 28 Μαΐου 2020 ημέρα Πέμπτη.
(7) Ο μήνας Ιούλιος 2020 στις 29 Ιουνίου 2020 ημέρα Δευτέρα.
(8) Ο μήνας Αύγουστος 2020 στις 30 Ιουλίου 2020 ημέρα Πέμπτη.
(9) Ο μήνας Σεπτέμβριος 2020 στις 28 Αυγούστου 2020 ημέρα Παρασκευή.
(10) Ο μήνας Οκτώβριος 2020 στις 29 Σεπτεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη.
(11) Ο μήνας Νοέμβριος 2020 στις 29 Οκτωβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη.
(12) Ο μήνας Δεκέμβριος 2020 στις 27 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Παρασκευή.