Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2020

Αίτηση Διορισμού Τοπικών Συμβουλίων ΕΑΑΣ


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ Τ.Σ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Α.Α.Σ. ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

 1. Ονοματεπώνυμο

  Βαθμός αποστρατείας/
  Ημερομηνία Αποστρατείας


  Προέλευση

  Τηλέφωνο σταθερό

  Τηλέφωνο κινητό

  Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

  Ημερομηνία γέννησης

  Δημότης

  Διεύθυνση κατοικίας


  Α. Δ. Ταυτότητας Ε.Α.Α.Σ.

  Οικογενειακή κατάσταση

  Επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας

  Επίπεδο γνώσης Η/Υ

  Προσωπικά στοιχεία
Σημείωση : Συμπληρώνονται ευκρινώς όλα τα στοιχεία τα οποία θα τηρηθούν αυστηρά στα αρχεία της ΕΑΑΣ σύμφωνα με την νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
 1. Στρατιωτική εκπαίδευση – υπηρεσία – εξέλιξη
Σημείωση : Γράφετε συνοπτικά την καριέρα σας στο Στρατό ή την ΕΛΑΣ . Ο τρόπος δεν καθορίζεται αλλά παρακαλείσθε να είστε λιτοί και περιεκτικοί
 1. Επιπλέον σπουδές – επιμόρφωση

Σημείωση : Γράφετε οποιοδήποτε πτυχίο ή μεταπτυχιακό ή άλλο τίτλο σπουδών έχετε στην κατοχή σας πέραν των αντίστοιχων Στρατιωτικών Σχολών ή Σχολών της Αστυνομίας. (Π.χ Απόφοιτος Μαθηματικής Σχολής ΑΠΘ) και επισυνάπτετε φ/α του αντιστοίχου πτυχίου.
 1. Δραστηριότητα μετά την αποστρατεία


Σημείωση : Γράφετε οποιαδήποτε δραστηριότητα είχατε ή και συνεχίζετε να έχετε μετά την αποστρατεία σας ώστε να υποβοηθήσετε την επιτροπή αξιολόγησης υποψηφιοτήτων και να ενισχύετε την δική σας. ( Π.χ Είμαι ζωγράφος και έχω κάνει τρεις εκθέσεις ζωγραφικής στην πόλη……………. Ή είμαι επιχειρηματίας και δραστηριοποιούμαι στον τομέα της εστίασης στην πόλη………… απασχολώντας και Χ άτομα προσωπικό)
 1. Προσωπικά ενδιαφέροντα
Σημείωση : Γράφετε ποια τα ενδιαφέροντα σας ώστε η επιτροπή να έχει μια όσο το δυνατόν πιο πλήρη εικόνα για εσάς
 1. Συμμετοχή σε οποιαδήποτε δράση στην τοπική κοινωνία
Σημείωση : Γράφετε ότι συνιστά δράση σε μία τοπική κοινωνία και αναδεικνύει την παρουσία και την προσωπικότητα ενός/μίας εκάστου/ έκαστης (Π.χ Πρόεδρος του Συλλόγου Σαρακατσάνων του νομού ……. και διοργάνωση δύο (2) φεστιβάλ που έτυχαν κάποιας αναγνώρισης)
 1. Προηγούμενες θητείες στο Παράρτημα που είσθε υποψήφιος και σύντομη περιγραφή του παραχθέντος έργου.Σημείωση : Γράφετε την χρονολογική περίοδο στην οποία θητεύσατε στο Παράρτημα στο οποίο είσθε υποψήφιος/α και σε αδρές γραμμές ποιο το έργο που επιτελέσατε. (Π.χ Ήμουν Πρόεδρος από……… έως……… και διοργάνωσα δύο(2) ημερίδες ιστορικού ενδιαφέροντος οι οποίες έτυχαν ……. αποδοχής ή πρωτοστάτησα στην τάδε κινητοποίηση της ΕΑΑΣ για το θέμα της Μακεδονίας μας οργανώνοντας 4 λεωφορεία !!!)
8. Σε περίπτωση επιλογή σας ποιο το όραμά σας και πως σκοπεύετε να προωθήσετε τους σκοπούς της Ένωσης στην περιοχή σας.
9. Λοιπές Πληροφορίες

Σημείωση : Γράφετε οτιδήποτε άλλο που κατά την κρίση σας θα ενισχύσει την υποψηφιότητά σας. Παρακαλούμε θερμά να είστε λιτοί/ες και περιεκτικοί/ες .