ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:Η Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Σερρών θα παραμείνει κλειστή για απολύμανση την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020 -Το γραφείο του Παρατήματος ΕΑΑΣ Ν.Σερρών είναι ανοιχτό Δευτέρα - Παρασκευή από 10:30 έως 13:00 και Πέμπτη από 17:00 έως 19:00.

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΛΑΦ ΣΕΡΡΩΝΗ µηνιαία συνδροµή των µελών υπέρ Στρατιωτικών Λεσχών καθορίστηκε από την 01 Ιαν 18 
όπως παρακάτω:

α. Αξκοί :3,00 €
β. ∆ΕΑ και Ανθστές : 2,00 €
γ. Υπξκοί και ΕΠ.ΟΠ : 1,60 €
δ. Μόνιµοι Π.Υ της κατηγορίας :
(1) Π.Ε :2,50 €
(2) Τ.Ε :1,90 €
(3) ∆.Ε και Υ.Ε : 1,70 €


Η καταβολή για τα υποχρεωτικά µέλη γίνεται αυτοµάτως µέσω της µισθοδοσίας και για τους λοιπούς δικαιούχους µε πληρωµή στη ∆χση Χρηµατικού της ΛΑΦ.


To eaas-serron.gr είναι ιστολόγιο σχετικό με θέματα Αποστράτων, θέματα που αφορούν τους στρατιωτικούς και τα Σώματα Ασφαλείας.