Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

Υπαγωγή – ∆ιοίκηση ΛΑΦ Σερρώνα. Η ΛΑΦ Σερρών είναι Μονάδα εσωτερικού διοικητικά ανεξάρτητη,

β. Υπάγεται στον Ανώτερο ∆ιοικητή της Φρουράς Σερρών.

γ. Τη γενική εποπτεία και την απρόσκοπτη λειτουργία τους ασκεί ο ∆ντής του 2ου ΕΓ του Συντάγµατος.