Το γραφείο της ΕΑΑΣ Ν. Σερρών είναι ανοικτό Δευτέρα,Τετάρτη και ώρες από 10:30 πμ έως 13:30 μμ και Πέμπτη από 17:00 μμ έως 19:00 μμ

Αίτηση Έκδοσης Δελτίου Εισόδου στη ΛΑΦ Σερρών


ΠΡΟΣ : ΛΑΦ ΣΕΡΡΩΝ Βαθμός (Αποστράτου):.……………………….
Ονοματεπώνυμο:……………………………….
Όνομα Πατρός: …………………………………
Αριθ. Ταυτότητας: ………………………………
ΑΦΜ: …………………………………………….
Δνση Διαμονής: ………………………………...
……………………………………………………
Τηλ. Σταθερό : ………………………………….
Τηλ. Κινητό: ……………………………………..


ΘΕΜΑ : Αίτηση Έκδοσης Δελτίου Εισόδου στη ΛΑΦ Σερρών
ΣΧΕΤ : α. Κανονισμός Λειτουργίας ΛΑΦ Σερρών
    β. Φ...................................................


1. Παρακαλώ για την έκδοση Δελτίου Εισόδου στη ΛΑΦ Σερρών, ως μέλος του Συλλόγου Αποστράτων Συνταξιούχων Χωροφυλακής Ελληνικής Αστυνομίας Νομού Σερρών, σύμφωνα με τα (α) και (β) σχετικά.2. Συνημμένα σας υποβάλλω τα παρακάτω:


α. Βεβαίωση εγγραφής στο Σύλλογο Αποστράτων Συνταξιούχων Χωρο-φυλακής - Ελληνικής Αστυνομίας


β. Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής μου ταυτότητας


γ. Δύο φωτογραφίες ταυτότητας3. Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.
                                                                                                     (Ημερομηνία-Υπογραφή)